(Bosanski) REGION: Mladi zajedno radili na promovisanju anganžmana u socijalnoj inkluziji

Kroz kreativno osmišljene radionice sprovedeni su i sprecifični ciljevi projekta: Spoznaja vlastitih kapaciteta, jačanje samopoštovanja i samopouzdanja, osvještavanje i senzibilizacija mladih o predrasudama i stereotipima sa kojima se suočavaju socijalno isključene skupine...

804

Nane rromani chib