(Bosanski) Saradnjom romskih nvo, države i Evropske unije do boljeg položaja Roma na Zapadnom Balkanu

Ovaj projekat,  kojeg su zajednički pokrenuli Vijeće za regionalnu saradnju i Fond otvorenog društva, uz podršku Europske unije, bavi se jačanjem uloge romskog civilnog sektora, koji je ujedno ključni partner u cilju unaprijeđenja položaja Roma

1368
nor_soft

Nane rromani chib