(Bosanski) SAZNAJEMO: Iz Evropske komisije stiže pomoć za Rome vrijedna milione eura

Cilj je da se ovim sredstvima prije svega pomogne ranjivim kategorijama stanovništva tokom pandemije koronavirusa, među kojima su Romi, žene žrtve nasilja, djeca, starije osobe i osobe s invaliditetom

1925
Ana Pisonero-Hernandez

Nane rromani chib