(Bosanski) Snima se film o Charlieju Chaplinu s fokusom na njegove romske korijene

Romski korijeni bi mogli objasniti, zajedno s drugim faktorima, Chaplinov osjećaj identiteta i stvaranje njegovog najpoznatijeg lika, Skitnice, kao i njegovo protivljenje Hitleru. Carmen Chaplin kaže da je to moglo i na druge načine utjecati na njegove filmove

1238
Charlie Chaplin

Nane rromani chib