(Bosanski) Srbija: Za politički angažman Romkinja, promene se moraju desiti unutar romske zajednice

Pitanje političke reprezentativnosti Romkinja i Roma u parlamentima važan je deo integrativne manjinske politike koja je osnovni pokazatelj demokratičnosti jednog društva. U momentu kada se Srbija nalazi u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, pitanja rodne ravnopravnosti kao i praćenje položaja nacionalnih manjina kroz poglavlje 23, biće aktuelno do okončanja ovog dugog procesa

2057
Ženska romska mreža u Srbiji (Foto: "Osvit")

Nane rromani chib