(Bosanski) Šta je nama 8. april i koliko (ne)znamo o najznačajnijem danu za Rome širom svijeta?

Također, većina naših sagovornika saglasna je da se malo zna o Romskoj populaciji, a i ono što se zna da je uglavnom riječ o stereotipnim pričama. Smatraju da su ljudska prava u BiH ugrožena svima, a naročito manjinama

2280
Prvi Svjetskoi kongres Roma, održan od 8. do 12. Aprila 1971. godine u Londonu

Nane rromani chib