(Bosanski) Studija UN-a: Žene u BiH nedovoljno zastupljene u politici

Projekt „Žene na izborima u Bosni i Hercegovini“ je fokusiran na osnaživanje liderstva i uključivanje žena u politički i javni život, jačanje pozicije žena u procesu donošenja odluka, kao i na osiguravanje jednakih šansi u odnosu na njihove kolege

1858
Foto: Udar

Nane rromani chib