(Bosanski) The Gypsy Kings – kraljevi salse i flamenka na svjetskoj muzičkoj sceni

Iako su svi članovi grupe rođeni u Francuskoj, razlog zbog kojeg produciraju na španskom jeziku je romsko porijeklo iz Španije. Naime, članovi grupe potiču od gitanosa, skupine španskih Roma koja pretežno živi u autonomnoj zajednici Andaluzija na jugu Španije

1988
Gipsy Kings

Nane rromani chib