(Bosanski) U Hrvatskoj kreće popis stanovništva: Važno je da Romi kažu svoj jezik i nacionalnost

Na taj način će se imati jasniji i bolji uvid u trenutnu situaciju kada je riječ o Romima u Hrvatskoj

826

Nane rromani chib