(Bosanski) U Prijedoru edukacija Roma o zaštiti od korone

Radionice se održavaju u prostorijama Udruženja gdje dolazi ljekar jednom sedmično i održava predavanja o koronavirusu i o tome kako se zaštititi, ali i o potrebi vakcinacije. Osim toga, organizuju se i posjete porodicama da bi se prenijele informacije o zaštiti od koronavirusa

560
Foto: Udar

Nane rromani chib