(Bosanski) U Tuzli osnovano Udruženje “Klub mladih Roma”

Klub Mladih Roma u nacionalnim i lokalnim strategijama za mlade će raditi na tome da bude prepoznat kao jedan od partnera sprovođenja omladinske politike

2005
Foto: Klub mladi Roma

Nane rromani chib