(Bosanski) Udar saznaje: Novi luksuzni objekti bit će građeni na Crnom Vrhu

Istovremeno, u jesen prošle godine, srušena je kuća Ramize Fejzagić, a Općina Centar odbila je njen zahtjev da joj izda urbanističku saglasnost za gradnju jer, kako je rečeno, na toj lokaciji “nije predviđena gradnja objekta”

2359
Foto ilustracija: Udar

Nane rromani chib