(Bosanski) Ujedinjeni nogometnom loptom protiv diskriminacije i rasizma

Jedan od učesnika turnira, Emir Sprečak, kazao je da je za neke Svjetski dan Roma možda običan radni dan, ali ne i za njegove prijatelje Rome, za koje je poseban

1383
Foto: Klub mladih Roma

Nane rromani chib