(Bosanski) UNFPA – Milioni djevojčica širom svijeta podvrgnute štetnim praksama

Zemlje koje su ratificirale međunarodne sporazume, kao što je Konvencija o pravima djeteta, imaju obavezu da zaustave štetne prakse. Mnoge zemlje su odgovorile putem zakona, ali sami zakoni nisu dovoljni

967

Nane rromani chib