(Bosanski) Vakcine su najveća zdravstvena tekovina

1145
Vakcinacija djece u Kaknju (foto Unicef, dobijena dozvola za slikanje djece i objavljivanje)

Nane rromani chib