(Bosanski) Vijeće Evrope poziva na očuvanje i promociju romskog jezika

728
Tatjana Anđelić

Nane rromani chib