(Bosanski) Za učenike i učenice širom BiH, “Volontiranje je cool”

Organizatori su istakli da škole sve više prepoznaju značaj volontiranja kod učenika i biraju Volontiranje je cool! kao projekat kroz koji će mladi moći biti aktivni, humani i društveno odgovorni

1595
Foto: Udar

Nane rromani chib