(Bosanski) Zapošljavanjem Roma, Bošnjaka, Albanaca i pripadnika drugih manjina, Srbija želi da pokaže vladavinu prava

Srbija će povećati broj predstavnika svih manjina u državnim i ustanovama lokalnih samouprava, jer je to jedno od merila demokratičnosti društva, rekla je je ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Gordana Čomić

955
Sastanak u Nišu (Fotografija ustupljena portalu Udar)

Nane rromani chib