(Bosanski) Ženska romska mreža u misiji očuvanja jezika

Ženska romska mreža “Uspjeh” je neformalna mreža organizacija koje se bave pitanjem žena Romkinja. Trenutno okuplja sedam organizacija koje vode Romkinje i tri nezavisne aktivistnkinje i ali mreža ima aktivne članice u oba Entiteta Bosne i Hercegovine

2072
Foto: portal-udar.net

Nane rromani chib