Ženska romska mreža „Uspjeh“ najavljuje kampanju Mjesec dana ženskog romskog aktivizma

324

Osmog marta 2022 god. na Međunarodni dan žena, ženska romska mreža „Uspjeh“ u BiH započinje kampanju mjesec dana ženskog romskog aktivizma koja će trajati sve do 08. aprila 2022, Svjetskog dana Roma i Romkinja.

„Kampanjom šaljemo poruku da nismo ravnopravne, naše potrebe i položaj nisu vidljivi u javnim politikama, ne osjećamo se sigurno, nismo uključene i živimo život koji nam ne osigurava dostojanstvo. Svakodnevno smo diskriminisane i kao žene i kao pripadnice romske etničke skupine što je dodatno usložnjeno i time da smo izložene društvenoj isključenosti koja se ogleda u veoma niskom pristupu obrazovanju, zapošljavanju i zdravstvenoj zaštiti, što nas čini posebno ranjivim na različite oblike rodno zasnovanog nasilja“, naveli su iz ŽRM „Uspjeh“.

Romkinje koje doživljavaju nasilje u porodici suočavaju se sa više poteškoća zbog siromaštva, socijalne isključenosti i nedostatka socijalnih usluga u područjima u kojima žive. Romkinje koje prijave svoje muževe ili partnere, ali i dalje dijele isto domaćinstvo s njima, suočavaju se sa još većim nasiljem. Nezanemarivo: kao rezultat svih ovih faktora i dalje postoji snažan osjećaj sramote i stigmatizacije žrtava, ali i nepovjerenja u mehanizme zaštite, što ih obeshrabruje da potraže bilo kakvu pomoć.

Za potpunu borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, posebno intersekcionalne diskriminacije, mora se obezbijediti i učiniti široko dostupnim puna usluga podrške. To uključuje posebne mjere podrške koje država i lokalne institucije trebaju kreirati i finansijski podržati.

Nema zvaničnih podataka o rodno zasnovanom nasilju nad Romkinjama, jer se ovi podaci ne prikupljaju niti razvrstavaju. Ovo ozbiljno ugrožava mogućnost adresiranja problema kroz mjere i strategije, ne uzimajući u obzir specifičnosti sa kojima se Romkinje suočavaju. Prema dostupnim istraživanjima koje su provele ženske romske organizacije: 45,1% Romkinja je bilo izloženo nasilju, i to višestrukim oblicima, 47% Romkinja smatra da treba ostati u braku sa nasilnim mužem,  34% romske djece je svjedočilo fizičkom nasilju oca ili majčinog partnera nad majkom, 50% Romkinja ima ograničeno kretanje odnosno uslovljeno je dozvolom partnera/muža.

„U 12:00 sati , 08. marta 2022 godine ćemo biti na gradskim trgovima u Tuzli, Kaknju, Visokom i Prnjavoru gdje ćemo zajedno poslati poruku da nasilje ne smije biti tolerisano i da svi imaju jednaka prava na zaštitu od nasilja. Pozivamo Vas da nam se pridružite“, stoji u pozivu ovog udruženja.