(Bosanski) Život Roma-između multikulturalizma i politike štednje

Namjera publikacije je stvaranje osnova za kritičko promatranje aktuelnih politika i dosadašnjeg okvira inkluzije, kao i podrška ideji samoorganizovanja romskih zajednica

1238
Tamara Baković Jadžić

Nane rromani chib