Roditelji i porodica su prva brana prevencije digitalnog nasilja nad djecom

Ono što je posebno značajno izdvojiti jeste i internet stranica www.sigurnodijete.ba gdje se roditelji, djeca, mladi, nastavnici i svi drugi mogu informisati o smjernicama prevencije nasilja u digitalnom okruženju, ali i prijaviti slučajeve nasilja i dobiti dalje upute

378

Djeci treba više knjiga, pozorišta, umjetnosti, a manje opasnih situacija u digitalnom okruženju, koje je danas svuda oko nas, jedan je od zaključaka konferencije o temi Sprečavanje i borba protiv seksualnog iskorištavnja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju u BiH, održane danas u Sarajevu.

Konferencija održana u okviru istoimenog projekta iznijela je neke od najznačajnijih rezultata trogodišnjeg rada, a kao posebno značajnu stavku istknut je prvi Centar za sigurni internet u Bosni i Hercegovini, osnovan 2018. godine.

Prema riječima organizatora, Centar za podizanje svijesti usmjeren je na podizanje svijesti i razumijevanje pitanja sigurnosti i na internetu i aktuelnih trendova.

Centar realizuje javne kampanje u cilju obezbjeđivanja vještina, znanja i strategija za djecu, mlade, roditelje, nastavni kadar i druge profesionalce, da sigurno koriste internet i prednosti koje pružaju informacijske i komunikacijske tehnologije.

Ono što je posebno značajno izdvojiti jeste i internet stranica www.sigurnodijete.ba gdje se roditelji, djeca, mladi, nastavnici i svi drugi mogu informisati o smjernicama prevencije nasilja u digitalnom okruženju, ali i prijaviti slučajeve nasilja i dobiti dalje upute. Prijave mogu biti anonimne, ali uslučaju da korisnik to želi mogu se ostaviti i lični podaci.

Govoreći o projektu koji je pokrenuo Međunarodni forum solidarnosti (EMMAUS) u saradnji sa UNICEF-om i organizacijom Save the Children program koordinatorica EMMAUS-a Belma Gijo govorila je o tri najvažnije komponente Centra za sigurni internet (www.sigurnodijete.ba).

„Prva kmponenta Centra je ona informativna o načinu zaštite od neprimjerenih sadržaja na internetu; drugo linija za anonimno prijavljivanje neprimjerenog sadržaja, a treće – sistem podrške žrtvama digitalnog nasilj“, objašnjava Gijo, dodajući kako je pookrenuta  i besplatna telefonska linija “Helpline” 0800 22323, raspoloživa djeci,roditeljima, učiteljima i nastavnicima kao i drugim građanima za besplatnu podršku i savjet u slučaju da je neko bio žrtva online nasilja.

Viši inspektor u Federalnoj upravi policije Eneid Hasanović govoreći o slučajevima digitanlog uznemiravanj i nasilja nad djecom ukazao je na značaj prevencije.

„Bitno je reći da je FUP prva policijska agencija koja je prepoznala ovaj problem i sa centrom potpisala protokol o saradnji. Protokol se odnosi na to da uposlenici FUP-a pruže asistenciju u edukaciji i djece, ali i roditelja. Posebno ističemo značaj edukacije roditelja i porodice, jer su oni prva linija odbrane od ove vrste nasilja“, kazao je Hasanović

Inspektor u Federalnoj upravi policije Saša Petrović govoreći o ovoj problematici naglasio je da se BiH  ne razlikuje mnogo od drugih zemalja, a prema njegovim riječima, naša država je čak je i puno bolja u sprečavanju ove pojave budući da je manja zemlja, što znači i lakšu kontrolu.

„Ne možemo govoriti o detaljima ovakvih istraga i slučajeva, naročito u manjim sredinama, prije svega zbog zaštite identiteta. Ono što možemo reći jeste da su skoro sve prijave dosad rezultirale istragama tužilaštava i da godišnje oko 20 predmeta ove vrste bude konkretno završeno“, kazao je Petrović, podcrtavši još jednom kako je preventiva veoma bitna u sprečavanju ovakvih krivičnih djela.

Prema riječima Petrovića policijske službe imaju saradnje sa sjedištima društvenih mreža, postoje direktne linije koje omogućavaju brzo djelovanje u sprečavanju kriminalnih radnji naročito kada je riječ o djeci, što dovodi do dosta brzih reakcija i djelovanja policije. Kasniji procesi prikupljanja dokaza, prema riječima Petrovića, mogu trajati i do dvije godine, prije svega jer je riječ o dokazima koje se često nalaze na serverima društvenih mreža smještenim u drugim državama, na cloudima.

(Portal Udar)