Rodno odgovorni budžeti mijenjaju živote žena u BiH: Početak kampanje „Zašto je vaš novac bitan?“

U sklopu kampanje predstavljena je video priča o Sabini Krivdić, prvoj ženi vlasnici craft destilerije „Malinica“ u BiH, vlasnici brenda „Kraljica“, koja se također bavi proizvodnjom meda u „Mednom dućanu“ u Visokom

741
Sabina Krivdic, Foto UN Women BiH

UN Women ured u BiH predstavio je kampanju „Zašto je vaš novac bitan?“, čiji je cilj podizanje svijesti javnosti o tome da svaki građanin i građanka doprinose budžetima, te da od istih trebaju imati koristi.

U sklopu kampanje predstavljena je video priča o Sabini Krivdić, prvoj ženi vlasnici craft destilerije „Malinica“ u BiH, vlasnici brenda „Kraljica“, koja se također bavi proizvodnjom meda u „Mednom dućanu“ u Visokom. Iskoristivši poticaje Federalnog zavoda za zapošljavanje za svoju poljoprivrednu proizvodnju, Sabina je gradila, istraživala i unapređivala samostalni biznis.

 „Poticaj iz budžeta mi je omogućio da godinu dana imam plaćene doprinose, te da usmjerim sav svoj trud na razvoj i promociju svog biznisa. Mislim da je sistemska podrška iz budžeta, poput ove, vrlo bitna za svaki biznis. Pozivam sve poduzetnice da prate javne pozive, jer bitno je da budžet prepozna naše potrebe“, kazala je Sabina Krivdić.

Sabinina priča pokazuje koliko je važno da javne usluge, poput budžeta, jednako odgovaraju i na potrebe žena i na potrebe muškaraca. To je fokus djelovanja aktivnosti u oblasti rodno odgovornog budžetiranja koje u BiH provodi UN Women. „Javni novac koji se ulaže u usluge trebao bi biti raspodijeljen tako da jednako odgovara i na potrebe žena i muškaraca. Građani i građanke trebaju biti zainteresirani/e, aktivno učestvovati i izraziti svoje potrebe“, rekla je Irma Zulić, voditeljica projekata pri UN Women u BiH.

UN Women u BiH poziva građane i građanke da se pridruže kampanji koja se odvija pod motom „Vaš novac za vaše dobro“, tako što će skenirati QR kod na promotivnim materijalima kampanje koji će biti dostupni u odabranim biznisima širom BiH, pogledati video kampanje na YouTubeu, te odgovoriti na kratku anketu koja će pružiti uvid u poimanje rodno odgovornog budžetiranja. Video priča se također može pogledati i na društvenim mrežama UN Women u BiH.

Ovaj video je dio serijala od četiri video priče u sklopu regionalne kampanje o rodno odgovornom budžetiranju “Zašto je vaš novac bitan?” koji je razvijen pod okriljem UN Women regionalnog ureda za Evropu i centralnu Aziju i kampanje “Ideje – Promišljanje izazova. Unapređenje rješenja”.

Nastavljajući rad UN Women na rodno odgovornom budžetiranju, jučer je putem online događaja lansirana četverogodišnja regionalna inicijativa „Transformativno finansiranje za rodnu ravnopravnost na Zapadnom Balkanu“, čiji je cilj da podrži vlade Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova* i Srbije u integriranju rodne ravnopravnosti u zakonodavstvo i budžetske procese. Ovom događaju prisustvovali su predstavnici/e institucija koji su izrazili svoju predanost da kroz program budu lideri/ke u transformaciji finansiranja i budžetiranja, ka postizanju rodne ravnopravnosti. Ovu inicijativu finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju (SIDA).

UN Women u BiH nastavlja raditi na programima rodno odgovornog budžetiranja, radeći sa institucijama u BiH na jačanju rodne ravnopravnosti u politikama, zakonima i budžetima na svrsishodan način.

(FENA)