Roma Education Fund (REF) traži partnere za realizaciju projekata

1075
Juan de Dios Ramírez-Heredia

Roma Education Fund (REF) će u narednom periodu realizovati projekte koji su vezani za predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje odraslih.

Tim povodom, REF traži partnerske organizacije za sprovođenje iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Bivše jugoslavenske Republike Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske.

Poziv otvoren do 30. juna 2018. godine.

Početkom 2018-e godine REF je započeo s provedbom projekta Povećane mogućnosti obrazovanja za Romske učenike i romsku omladinu  na Zapadnom Balkanu i Turskoj. Projekat je financiran sredstvima EU DG. Cilj projekta je smanjiti jaz između Roma i ne-Roma u pohađanju i završetku kvalitetnog obrazovanja kroz  rodnu jednakost, poboljšati tranziciju romskih učenika između obrazovanja i zapošljavanja i promicati trajnu sistemsku promjenu i zaustaviti segregaciju koja je česta pojava obrazovnih sustava u Zapadnog Balkana i Turske.

 

Ciljevi projekta postići će se kroz:
Pružanje podrške romskoj djeci u predškolskom odgoju i upisivanje u integriraneosnovne škole;dodjeljivanje stipendija romskim studentima na i visokom obrazovanju;
podržavanje prijelaza iz  obrazovanja u zapošljavanje;
izgradnja kapaciteta relevantnih vlasti i njihovo razumijevanje specifičnih izazova s ​​kojima se suočava romska zajednica;
podupiranje regionalnog umrežavanja i razmjene iskustava s ciljem doprinosa uključivanju Roma u nacionalne politike i gdje je to relevantno, promjena u politikama i zakonodavstvu.

Prethodno pomenuti ciljevi projekta, postići će se dodjelom grantova partnerskim organizacijama, koje će biti odgovorne za upravljanje i provedbu projektnih aktivnosti u okviru odobrenog financijskog proračuna.

Očekuje se da će odabrane organizacije definirati i prilagoditi aktivnosti, kao i predložiti metodologiju i planove provedbe projekta , koji  mogu biti na nacionalnom ili lokalnom nivou.

Za dodatne informacije o projektima i kriterijima odabira posjetite  //romaeducationfund.org

Prijave se trebaju podnijeti i primati do 30. Juna na mail adresu : project.rare@romaeducationfund.org. 

(portal-udar.net)