Romi na Zapadnom Balkanu i ove godine tema u okviru Berlinskog procesa

Učesnici su pozdravili preporuke koje je razradilo deset radnih grupa, u kojima se insistira na snažnijem uključivanju građana u procese pristupanja EU, važnosti pomirenja i slobodi i nezavisnosti medija, većem fokusu na životnu sredinu i energetsku tranziciju, kao i na punoj integraciji Roma i drugih manjina

371

Berlin je ove sedmice bio domaćin osmog samita Berlinskog procesa na kojem je jedna od glavnih tema bila izgradnja zajedničkog regionalnog tržišta na Zapadnom Balkanu.

Povjerenica za odnose sa Zapadnim Balkanom u njemačkom Ministarstvu vanjskih poslova Susanne Schutz rekla je da će se samit posebno fokusirati na naredne korake za izgradnju zajedničkog regionalnog tržišta o kojem su se lideri Zapadnobalkanske šestorke dogovorili na samitu u novembru 2020. i odnosi se na četiri temeljne slobode: slobodno kretanje ljudi, robe, usluga i kapitala što bi trebalo da se postigne do 2024.

Schutz je rekla da su na sprovođenju Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište posebno angažovani Vijeće za regionalnu saradnju (RCC) i Sekretarijat Srednjoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA).

Berlinski proces je pokrenut 2014. kako bi se promovisala regionalna saradnja i time ubrzalo približavanje Zapadnog Balkana i EU.

Konkretni rezultati su, rekla je Schutz, ukidanje naknada za roming na Zapadnom Balkanu od 1. jula, proširenje saobraćajne i energetske infrastrukture i njeno povezivanje s koridorima EU i osnivanje Regionalne kancelariju za mlade (RYCO).

Ekonomski i investicioni plan Evropske komisije za Zapadni Balkan iz oktobra 2020. predviđa korištenje do devet milijardi eura iz sredstava iz Instrumenta EU za pretpristupnu pomoć (IPA III), dok će se uz pomoć garancija mobilisati dodatna ulaganja do 20 milijardi eura iz privatnog sektora kao i evropskih i međunarodnih finansijskih institucija.

Berlinski proces je diplomatska inicijativa koju je 2014. godine pokrenula njemačka kancelarka Angela Merkel, s ciljem da se podrži mirna, stabilna i demokratska budućnost Zapadnog Balkana i da se unaprijede regionalna saradnja i eurointegracije regije.

Inače, važan dio cijelog Berlinskog procesa jeste i pitanje integracije i inkluzije Roma.

Udar je već pisao da je tokom prethodnih sastanaka u okviru ovog procesa razgovarano o pravima i položaju Roma.

U okviru Berlinskog procesa je 2019. godine usvojena i Poznanjska deklaracija koja tretira pitanja Roma, a na ovogodišnjem sastanku u ponedjeljak također se govorilo o ovoj nacionalnoj manjini.

Pored lidera regiona Zapadnog Balkana, zvaničnika EU i kancelarke Merkel, samitu su prisustvovali i predsjednik Francuske Emmanuel Macron, premijeri Italije, Bugarske, Poljske, Slovenije, Grčke, Hrvatske i kancelar Austrije.

Kada je u pitanju Forum civilnog društva u okviru Berlinskog procesa, učesnici su pozdravili preporuke koje je razradilo deset radnih grupa, u kojima se između ostalog, insistira na snažnijem uključivanju građana u procese pristupanja EU, važnosti pomirenja i slobodi i nezavisnosti medija, većem fokusu na životnu sredinu i energetsku tranziciju, kao i na punoj integraciji Roma i drugih manjina.