Romi u Bihaću: GRADSKOJ UPRAVI TREBA PODRŠKA DRŽAVE

433
Porodica Džemaili (foto: Reprezent, uz dozvolu punoljetnih članova)
Porodica Džemaili (foto: Reprezent, uz dozvolu punoljetnih članova)

Romi u Bosni i Hercegovini se i danas suočavaju s kršenjem njihovih temeljnih prava. Potrebno je nastaviti aktivno djelovanje u tom pravcu na svim razinama vlasti u BiH i osigurati bolji pristup u ostvarivanju njihovih socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava. Kako izvještava krajiški list i portal Reprezent, u Unsko-sanskom kantonu, prema podacima misije OSCE, živi oko 800 Roma od kojih u Bihaću 345. Sandra Džemaili iz bihaćkoga naselja Ružica trenutno je jedina koja stiče visoku naobrazbu i studentica je treće godine Pravnoga fakulteta u Bihaću.

-Što se tiče srednjih i osnovnih škola, tu možemo kazati da imamo neke male pomake, i to upravo uz pomoć organizacija koje rade s romskom djecom, kao što su udruženja „Rom“ i „Alfa“. Mislim da jednim dijelom i ‘Žene sa Une’ rade na različitim projektima. I uz pomoć toga Romi uspijevaju završavati osnovnu školu, a neki ujedno upisuju i srednje škole, ovisno, kako koji zanat, kaže Sandra Džemaili.

Sandrina porodica, kaže, broji dvadeset članova među kojima šestero djece pohađa osnovnu školu. Rahela je učenica četvrtoga, a Melek petoga razreda Osnovne škole „Gornje Prekounje – Ripač“.

Je li teško savladavati gradivo na nastavi, upitali smo Rahelu?

„Pa i nije tako loše. Super je. Najviše volim matematiku, imam i petica. Volim i Moju okolinu i Bosanski jezik, Melek najviše voli Likovni odgoj, a matematika joj teže ide“, kaže ova djevojčica.

U BiH ne mogu jer su diskriminirani

Gorući problem Roma, kao i ostalih građana, je nezaposlenost zbog čega mnoštvo mladih napušta Bosnu i Hercegovinu i odlazi u zapadno-europske zemlje.

„I tamo u tim europskim zemljama, i Srbi i Hrvati i Bošnjaci i Romi zajedno rade, zajedno žive i zajedno grade europske države. Samo u Bosni i Hercegovini ne mogu jer su diskriminirani. Nisu dovoljno obrazovani da bi mogli braniti svoje pravo. Nažalost, oni su najsiromašnija populacija, tako da imamo situacija da često susrećemo romsku djecu kako prosjače upravo kako bi se othranili i trenutno preživjeli taj dan“, kaže studentica Sandra Džemaili.

Tri zgrade za 24 porodice

U Gradskoj upravi Bihaća implementirajući infrastrukturne projekte brinu o socijalnom položaju romske populacije nastojeći im unaprijediti kvalitetu života. U proteklih nekoliko godina u naselju Ružica izgradnjom kolektivnih stambenih objekata, trajno im je osiguran krov nad glavom.

-Tri stambena objekta sa dvadeset i četiri stambene jedinice i, dakako, završeno vanjsko uređenje okoliša, asfaltirano je oko tih jedinica. Naravno, uvijek se može više napraviti. Ja mogu reći u ime Gradske uprave da imamo dobru suradnju s predstavnikom Udruženja „Rom“ koje egzistira na području grada Bihaća“, kaže za Reprezent Dario Jurić, šef Odsjeka za društvene djelatnosti Gradske uprave Bihaća.

Jurić dodaje kako su u Gradskoj upravi s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH spremni zajedno realizirati nove projekte, ukoliko ih bude sa državne ili međunarodne razine.

Novoizgrađene zgrade za Rome u naselju Ružica u Bihaću
Novoizgrađene zgrade za Rome u naselju Ružica u Bihaću

Sandra, s početka ove priče, zahvalila je Gradskoj upravi na naporima za unapređenje socijalnoga statusa romske populacije, posebno, njenog stambenog zbrinjavanja. Istakla je kao jedan od problema da u nastavnom planu i programu niti u jednom dijelu nije zastupljeno izučavanje romskoga jezika što je, smatra naša sugovornica, prepreka obrazovanju Roma. Njegovim uvođenjem bi se, kaže, povećao broj obrazovanih Romkinja i Roma.