Romi u Bosni i Hercegovini zaslužuju pravo na život jednakih mogućnosti

Prvi kongres Roma 1971. godine rezultirao je i proglašenjem službenog romskog jezika (romani chiba), kao i službenim prihvaćanjem naziva "Rom" što na romskom jeziku znači čovjek

1317
Foto: portal-udar.net

Odbor za Rome pri Vijeću Ministara BiH u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, održali su svečanu sjednicu povodom obilježavanja Međunarodnog dana Roma.

Ovo je dan kada  romski aktivisti posebno skreću pažnju na mnogobrojne probleme sa kojima se suočava romska zajednica kako u BiH, tako i u cijelom svijetu, a najčešći su problemi u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite i stanovanja.

Bosna i Hercegovina je u oblasti stambenog zbrinjavanja Roma postigla najbolje rezultate u regionu, ali itekako izaostaju zadovoljavajući rezultati u oblasti zapošljavanja i obrazovanja. Prema podacima iz Programa za zapošljavanje i samozapošljavanje Roma kroz koji je prošlo preko 800 osoba i dalje nema tačnih informacija koliko je osoba ostalo zaposleno. Također, brojna istraživanja navode da stopa zaposlenosti Roma u BiH iznosi oko jedan posto, a čak 60 posto romske djece je van sistema obrazovanja.

Predrag Jović, zamjenik ministrice za ljudska prava izbjeglice BiH, izjavio je da Vijeće ministara BiH od 2009. do 2017. godine iz budžeta izdvojilo više od 21 milion KM sredstva za zdravstveno osiguranje, zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje Roma.

“Što se tiče stambenog zbrinjavanja, mi smo u regiji proglašeni kao najuspješniji po svim međunarodnim ispitivanjima. Do sada smo napravili 957 kuća i zbrinuli preko 1000 romskih porodica u BiH iz 55 romskih zajednica”, rekao je Jović.

Foto: portal-udar.net

Mujo Fafulić, predjsedavajući Odbora za Rome pri Vijeću Ministara, naglasio je da je napravljen pomak u odnosnu na protekli periodu u oblasti stanovanja, ali je istovremeno izrazio nezadovoljstvo izdvajanjima sredstava za oblast obrazovanja Romske djece, jer još uvijek nije jasno definisano koji nivo vlasti treba izdvajati finansijska sredstva kako bi se dostiago približan rezultat kao što je u poblasti stanovanja. Prema podacima romskog nevladinog sektora, između 35 i 40 posto romske djece je uključeno u obrazovni sistem BiH. To znači, naveo je on, da je 60 posto djece van obrazovnog sistema, što je najveći problem, pored zdravstvene zaštite te djece.

Socijalna isključenost je najveći problem romske zajednice. Romi isključeni iz svih društvenih tokova, bez mogućnosti da participiraju u društvu sa punim kapacitetima. Iz toga razloga je važno obilježavanje Svjestkog dana Roma da se ukaže na sve probleme Roma u BiH i svijetu.

„Mi smo isključeni kada nemamo priliku da zaradimo, da obezbjedimo svojoj djeci obrazovanje kao i svi drugi građani, kada nemamo priliku da obezbjedimo sredtsva za normalan život svom djetetu. Kada je vrijednost oca ili majke  dovedena u pitanje, kada niste u mogućnosti svom djetetu obezbijediti odjeću, obuću, hranu i zadovoljenje svih drugih potreba. To je za nas Rome isključenost“, zaključio je Mujo Fafulić.

Svjetski dan Roma (8. april) obilježava se u čast Prvog Svjetskog kongresa Roma kad je usvojena odluka o romskoj zastavi (zelena boja simbolizira zemlju, plava nebo, a crveni točak u sredini putovanja i migracije Roma) i himni koja se temelji na staroj romskoj pjesmi “Gyelem, gyelem” (Idem, idem).

Prvi kongres Roma 1971. godine rezultirao je i proglašenjem službenog romskog jezika (romani chiba), kao i službenim prihvaćanjem naziva “Rom” što na romskom jeziku znači čovjek.

(portal-udar.net)