Romi u Prijedoru svojim sredstvima obnavljaju stambenu zgradu

Kaže da se nisu nikome obraćali za pomoć u sanaciji ovog objekta, već su samoinicijativno pokrenuli tu akciju, a i bilo je vrijeme da se zgrada renovira, jer tu živi oko 80 Roma, među kojima je i veliki broj djece, i neophodno je bilo da im se stvore bolji uslovi za stanovanje

759
Ojekat koji samostalno obnavlja romska zajednica u Prijedoru

U Prijedoru je u toku obnova stambene zgrade za devet romskih porodica. Radove na obnovi ovog objekta finansirali su stanovnici koji žive u toj zgradi i Udruženje Roma Grada Prijedora.

Što se tiče obnove te zgrade za devet romskih porodica sami vlasnici su izrazili želju i izdvojili dobrovoljne priloge koliko je ko bio u mogućnosti, a i Udruženje Roma iz Prijedora priteklo im je u pomoć kako bi se ovaj objekat sanirao Radi se na renoviranju hodnika i vanjskog izgleda zgrade – kazao je Ramo Salešević, predsjednik Udruženja Roma Grada Prijedora.

Ramo Salešević (Foto: Udar arhiva)

Kaže da se nisu nikome obraćali za pomoć u sanaciji ovog objekta, već su samoinicijativno pokrenuli tu akciju, a i bilo je vrijeme da se zgrada renovira, jer tu živi oko 80 Roma, među kojima je i veliki broj djece, i neophodno je bilo da im se stvore bolji uslovi za stanovanje.

On je istakao da se romska zajednica na području Prijedora suočava sa nizom problema koji se prije svega odnose na stanovanje i zapošljavanje.

Imamo veliki dio romskih porodica koji nisu stambeno zbrinute i moramo da pomognemo tim ljudima u dobijanju krova na glavom uz pomoć gradske uprave Grada Prijedora i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine – rakao je Salešević. On očekuje da će dobiti i podršku Vlade Republike Srpske, kao što su je dobili u procesu za zapošljavanje Roma, tako što je resorno ministarstvo Vlade RS objavilo javne pozive za zapošljavanje Roma.

Prema riječima Rame Saleševića u Prijedoru ima preko 30 romskih porodica koje nisu stambeno zbrinute i ti ljudi žive od sakupljanja sekundarnih sirovina.

Sa popuštanjem epidemiloških mjera Romi izlaze na teren, tamo prikupe nešto sekundarnih sirovina i prodaju ih i od toga žive i prehranjuju porodicu. Njima je posebno bilo teško u vrijeme epidemije korone, jer se nisu mogli kretati niti ići u potragu za sekundarnim sirovinama jer je bilo rizično da se zaraze i sebe i porodice – kaže  Salešević.

Ramo Salešević

Podsjetio je i da su kreirali Akcioni plan 2019. godine za rješavanje problema Roma gdje je gradska uprava trebalag da obezbijedi zemljište, infrastrukturu, priključak za vodu i struju, a Salešević očekuje da će primjena početi i u praksi i da će se postepeno početi rješavati pitanje stambenog zbrinjavanja Roma u Prijedoru.

Zapošljavanje

Kada je u pitanju zapošljavanje Roma u Prijedoru, Salešević kaže da se ne može reći da su zadovoljni, jer na području Prijedora radi mali procenat Roma, što je poražavajuće. On je istako da na području Prijedora živi preko 750 Roma od kojih 150 Roma aktivno traži posao.

Bilo je do sada više javnih poziva u kojima se poslodavci pozivaju da zaposle Rome i za tu namjenu bi dobili određena sredstva od Zavoda za zapošljavanje. Smatram da bi poslodavci u Prijedoru trebali da imaju malo više razumijevanja kad izađe javni poziv, da zapošljavaju i više Roma jer dobijaju određen dio sredstava. Mogu zaposliti Rome na godinu dana, ili na dvije, a sredstva nisu tako mala i za taj period od jedne godine mogu da dobiju 6.000 maraka ili za dvije godine 12.000 maraka. To su ta nepovratna sredstva i za taj novac samo što moraju da prijave radnika i uplaćuju za penziono – kazao je  Salešević.

Foto: ilustracija

Kada je u pitanju obrazovanje Roma, Salešević ističe da u Prijedoru mogu donekle biti zadovoljni.

Ovom prilikom zahvalio bih gradonačelniku i Gradu Prijedoru i svim zaposlenima u Gradskoj upravi koji pomažu da se Romi integrišu i idu u školu gdje imaju besplatne udžbenike. Oni Romi koji stupaju u školu, koji završavaju osnovno obrazovanje i koji žele i dalje da se školuju i da idu na fakultet, imaju stipendiju – navodi Salešević.

Foto: Romamedia foundation ilustracija

Na kraju, on je podsjetio na poražavajuću činjenicu da kada djeca završe školovanje, imaju male šanse za zaposlenje, pa to negativno utiče na sve nove generacije mladih koji idu u školu i koji su dobri učenici, te da to značajno utiče na njihov moral.

(Portal Udar)