Romi u Vukoslavlju: Obrazovanje kao preduslov svega

Ove godine, kaže on, osnovnu školu pohađa 25, a srednju školu 7 učenika, dok su prošle godine tri učenika završili srednju školu. Iz ove zajednice nema ni jednog Roma koji ide na fakultet

2362
Aida Tahirovic

U opštini Vukosavlje živi oko 300 Roma što je 5 posto od ukupnog broja stanovnika ove lokalne zajednice. Kao i većina romske populacije u BiH, suočavaju se sa brojnim problemima. Osim loših uslova života, nezaposlenost u ovoj opštini je naročito izražen problem kao i obrazovanja Roma, jer je mali broj djece koja pohađaju škole, počevši od predškolskog, osnovnog i srednjeg pa do visokog obrazovanja.

Aida Tahirović iz Modrčkog Luga kod Vukosavlja je prije devet godina završila srednju školu i jedna je od rijetkih u ovoj opštini koja je imala tu mogućnost da nakon osnovne škole nastavi i uspješno okonča školovanje. Ističe da je neophodna pomoć ovoj zajednici po pitanju obrazovanja, jer djeca sad imaju najveći problem s prevozom.

Naglašava da ima dosta učenika koji bi trebali krenuti u srednju školu ali nemaju dovoljno finansijskih sredstava za nastavak obrazovanja. Stoga je nepohodno da se obezbijede i određene stipendije, kako bi učenici mogli da se upišu u srednje škole, kazala je Tahirović.

Mustafa Osmanović

Mustafa Osmanović, odbornik za nacionalne manjine u opštini Vukosavlje, koji je predstavnik romske zajednice, za portal “Udar” kaže da Romi  na području Vukosvalja žive u naselju Modrički Lug u 55 kuća, gdje ima oko 300 članova ove zajednice.

“Veliki problem  u ovoj zajednici predstavlja nezaposlenost i obrazovanje djece. Samo  dvoje Roma na području ove opštine  imaju zaposlenje, dok ostali nisu zaposleni i žive od prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, ili se snalaze na druge načine  da bi zaradili finansijska sredstva za život. Osmanović ističe da je to jedan  od uzroka  što je mali broj djece uključen u obrazovni sistem, jer djeca Roma nemaju novac za topli topli obrok, a  nemaju ni sredstva za plaćanje prevoza od kuće do škole”, rekao je Osmanović.

Ove godine, kaže on, osnovnu školu pohađa 25, a srednju školu 7 učenika, dok su prošle godine tri učenika završili srednju školu. Iz ove zajednice nema ni jednog Roma koji ide na fakultet.

Zdravstveno osiguranje Roma riješeno je tako što su prijavljeni na Biro za zapošljavanje i na taj način imaju mogućnost da se liječe. Romi u ovoj opštini žive u naselju Modrički Lug, gdje imaju osnovne  infrastrukturne uslove, imaju vodu, uličnu rasvjetu.

“Što se tiče stanovanja, jedan broj kuća je izgrađen od  sredstava dobijenih od donacija, ali je preostalo da se neke kuće obnove i saniraju što Romi ne mogu bez pomoći, pa oni koji žele da uđu u program sanacije i obhove kuća treba da apliciraju za donacije koje se daju za te namjene”, kazao je Osmanović.

Da bi Romi i u ovoj opštini  bili osposobljeni za apliciranje na razne projekte za dobijanje finansijskih sredstava koja bi im znatno poboljšala uslove života  na području ove opštine predstavljen je projekat “Romakted”.

“Obrazovanje   je jedan od gorućih problema u ovoj opštini” ističe Mujo Fafulić iz Centra za podršku Roma “Romalen” iz Kaknja. On je naglasio da Odbor za Rome pri Savjetu ministara BiH zagovara da je prioritet nad prioritetima primjena Akcionog plana za obrazovne potrebe Roma u BiH. U opštini Vukosavlje trebalo bi da se realizuje projekat Romakted – promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou”, rekao je Fafulić.

Na području Vukosavlja, dodoa je on, taj projekat će biti realizovan u naredne tri godine, te je stoga formiran tim koji čine predstavnici lokalne vlasti i romske zajednice, pa će zajednički u narednom periodu biti angažovani na definisanju potreba i sagledavanju problema Roma na tom području. Nakon toga biće pokrenuta inicijativa za rješavanje problema Roma na ovom području.

“Romaktet program” je ne nešto što će izgraditi i osposobiti kapacitete lokalnog niovoa vlasti da obezbijede sredstva od viših novoa vlasti, evropskih fondova i međunarodnih organizacija. “U okviru ovog programa imamo šest trenera koji su zaduženi za te poslove, da osposobe timove u svakoj opštini koji će i nakon “Romaktet programa” imati kapacitet i vještine da obezbjeđuju finansijska sredstva i prave određene promjene u okviru projektnih aktivnosti na lokalnom nivou”, kazao je za RTRS Fafulić, dodavši da će projekat biti realizovan u 10 gradova i opština u BiH.

Prema riječima Borislava Rakića načelnika opštine Vukosavlje, ova lokalna zajednica na različite načine pokušava da pomogne romskim porodicama, ističući da Romi imaju svog predstavnika u  lokalnom parlamentu.

“Mi kao lokalna zajednica izdvajamo određena sredstva iz našeg budžeta direktno za podršku za razvoj lokalne zajednice, odnosno romske zajednice. U narednom periodu plan nam je da nabavimo kombi vozilo koje će poslužiti romskoj zajednici u sistemu obrazovanja, odnosno za prevoz učenika Roma do škole. Potrebno je uraditi inkluziju romske zajednice kako bi bili adekvatno, opremljeni i spremni za tržište rada”, istakao je  Borislav Rakić načelnik opštine Vukosavlje.

(portal-udar.net)