Romkinjama u regionu treba osigurati ekonomsku nezavisnost

Konferencija pod nazivom “Ekonomska (ne) zavisnost romskih žena: izazovi i rani uzroci” ima za cilj da istraži uzroke i posljedice ekonomske (ne) zavisnosti romskih žena u ranom djetinjstvu i mladost

1041
Foto: www.rcc.int

U Beogradu se trenutno održava konferencija „Ekonomska (ne)zavisnost Romkinja na zapadnom Balkanu, organizovano od strane Regionalnog Vijeća za saradnju (RCC) Roma integration 2020 (RI2020) u saradnji sa vladom Srbije i Care Internacional Balkans.

Konferenciju je otvorila, potpredsjednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović, kazavši  da je zadatak svakog društva – i Srbije i čitavog regiona – da stvori jednake mogućnosti, uključujući ekonomsku nezavisnost žena, a posebno Romkinja.

Mihajlović je dodala da, iako statistički podaci u Srbiji nisu pohvalni, ključni koraci su usvojeni  ključnim dokumentima prema realizaciji tog cilja, a posebno implementacijom IPA projekata. Mihajlović je tom prilikom naglasila značaj regionalnog pristupa u prevazilaženju pitanja sa kojima se suočava romska zajednica sa posebnim naglaskom na osnaživanje Romkinja.

“Romkinje  spadaju u najugroženiju grupu i u regionu treba osigurati  njihovu ekonomsku nezavisnost, kako ih uključiti u sistem obrazovanja od ranog uzrasta i kasnije do zapošljavanja, i kako  osigurati da same donose odluke. Devet od deset mladih Romkinja u dobi od 18 do 24 godine u regionu nije uključena u sistem obrazovanja i kasnije u sistem zapošljavanja, što je otkriveno u Regionalnom istraživanju o položaju  Roma 2017. godine, zbog čega postoji ozbiljna potreba za ulaganjem u njihovo obrazovanje, zapošljavanje, ekonomsku nezavisnost i osnaživanje “, rekao je na otvaranju generalni sekretar RCC-a Goran Svilanović.

Svilanović je podsjetio da osiguravanjem jednakih mogućnosti za Rome, mogućnosti drugih nisu oduzete;  nego se m se Romima vraćaju mogućnosti koje su oduzete od kroz skrivene ili čak otvorene prakse diskriminacije, isključenost i marginalizaciju. “Integracija Roma nije samo jedan od važnih prioriteta regiona  kao dio procesa pridruživanja EU, već je i potreba u našim društvima, s obzirom da bi došlo do smanjenja socijalnih izdavanja i povećanja poreskih prihoda”, dodao je Svilanović.

Tokom dvodnevne konferencije više od 130 vladinih zvaničnika, predstavnika organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija iz regiona će čuti  za nove podatke i mjere za poboljšanje položaja žena Romkinja u zapošljavanju širom regiona, posebno u vezi s pitanjima Romski zdravstvenih medijatora, uzrocima ekonomske zavisnosti od ranog djetinjstva, kao što su prepreke u obrazovanju, rani brakovi i trudnoće, nedostatak profesionalne orijentacije, dječji rad i prosjačenje i rana socijalizacija romskih djevojčica.

Konferencija pod nazivom “Ekonomska (ne) zavisnost romskih žena: izazovi i rani uzroci”  ima za cilj da istraži uzroke i posljedice ekonomske (ne) zavisnosti romskih žena u ranom djetinjstvu i mladosti, kao i multidimenzionalnu diskriminaciju zasnovanu na polu i etničkoj pripadnosti protiv njih i predložiti će se  načini za napredak efikasne politike zapošljavanja Romkinja u privatnom i javnom sektoru.

Mateja Norčić Stamčar, zamjenica šefa evropske delegacije u Srbiji, naglasila je da je pitanje integracije Roma od najveće važnosti za Srbiju i sve ostale zemlje u regionu proširenja, kao i za zemlje članice EU, te da će EU nastaviti pružati finansijsku pomoć podrška Srbiji i regionu kako bi se postigle trajne promjene u vezi sa ovim pitanjem.

(portal-udar.net)