Romkinje u Srbiji predstavile kampanju povodom 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

340
Foto: Novosti.rs

Žene iz Romske mreže Banata na radnom sastanku u Zrenjaninu u Srbiji predstavile su program kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”, koja je počela 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a završava se 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Ovu globalnu svjetsku kampanju obilježava 1.700 organizacija u preko 100 država svijeta.

Ove žene su kampanju počele akcijom „Imam prava da Ne” čiji je cilj da osnaži žene sa iskustvom nasilja, da prijave nasilje kojem su izložene i da podignu svijest o tome kako se nasilje širi u Srbiji.

– Aktivistkinje i volonterke Romske ženske mreže Banata dijeliće informativni materijal, a postavljanjem bilborda u Novom Bečeju sa porukom podrške ženama žrtvama rodno zasnovanog nasilja, ovaj problem će biti vidljiv i dostupan – kaže Danica Jovanović, koordinatarka Romske ženske mreže Banata.

Napomenula je da imaju podršku UNWOMEN kancelarije u Srbiji, a uz resurse Multietničke feminističke mreže Vojvodine pod liderstvom Romkinja, sprovešće  nekoliko lokalnih akcija sa ciljem da dosegnu do seoskih žena i djevojaka koje usljed izolovanosti imaju manje informacija i manje su im dostupne usluge zaštite od rodno zasnovanog nasilja u lokalnim sredinama.

– Tokom akcija ćemo direktno razgovarati sa seoskim ženama i djevojkama i predstaviti im naš rad, usluge, upoznati ih sa važnošću prijave rodno zasnovanog nasilja, ali i diskriminacije sa kojom se suočavaju – objasnila je Jovanović.

Položaj Romkinja je veoma specifičan, izložene su rodno zasnovanom nasilju kroz praksu ranog, dječijeg braka koji ih izlaže ranom napuštanju obrazovanja. Sa nedostatkom obrazovanja, Romkinje imaju manje šanse za dobijanje zaposlenja, veoma često ostaju nezaposlene, a Covid pandemija je dodatno izložila Romkinje, ali i  žene koje žive u seoskim sredinama nasilju, izolaciji, nemogućnosti da se povežu aktivizmom, da se angažuju u zajednici. Socijalna distanca, mjere zabrane okupljanja dodatno usložnjavaju pristup infromacijama višestruko marginalizovanim ženama, koje nemaju ekonomskih resursa za korištenje tehnologija.

Žene na selu, Romkinje, žene sa invaliditetom prijavljuju porast izolovanosti i isključenosti u pandemiji. Romska ženska mreža Banata je tokom 2020 godine uspjela da dosegne do jednog broja korisnica i sprovede manje istraživanje u više opština i utvrdi da je situaciju i više nego alarmantna, a da višetruko marginalizovane žene nisu vidjele poboljšanje situacije ni u 2021. godini.

–  Mreža kao i Udruženje Roma Novi Bečej ne radi na sprječavanju nasilja samo tokom globalnih ili nacionalnih kampanja – naglašava Vesna Ćerimović iz Udruženja Roma Novi Bečej, uz napomenu da se maksimalno zalaže da bude uz žene i djevojčice koje su u situaciji nasilja kao i da ih podstakne da ga prijave, procesuiraju pred institucijama i da ga napuste.

– Tokom 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama imaćemo niz aktivnosti, tv emisije o problemu nasilja i ranih ugovorenih brakova, postavljanje bilborda sa ciljem podrške za prijavu nasilja u Novom Bečeju, sprovođenje 3 lokalne akcije sa Romkinjama u zajednici-razgovori o lokalnim problemima, izrada filma sa ciljem prikazivanja položaja Romkinja sa invaliditetom – dodaje Veana Ćerimović, prenijele su Novosti.