Romska ženska mreža Srbije aktivno radi na suzbijanju maloljetničkih brakova

Predstavnice Romske ženske mreže su istakle i glavne preporuke za urgenciju kada su u pitanju rani brakovi u romskoj zajednici, a zaključeno je da se u narednom periodu pokrene zvanična inicijativa sa konkretnim predlozima

1097
Ženska romska mreža iu Srbiji (Foto: Facebook "Osvit")

U okviru obeležavanja kampanje “16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama” Romska ženska mreža Srbije je inicirala sastanak sa Koordinacionim telom za praćenje primene Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2016. do 2025. godine

„Pojava dečijih brakova u romskoj zajednici ne predstavlja deo tradicije već kršenje prava deteta i osnovnih ljudskih prava”, glavna je poruka sa sastanka.

Ana Saćipović, predsednica Romske ženske mreže, predstavila je rad organizacija koje funkcionišu u okviru ove zajednice i naglasila da dečiji brakovi predstavljaju nasilje i da se jedino integrisanim odgovorom može uticati na ovaj problem.

„Rani brakovi i ugovoreni brakovi u romskoj zajednici su problem koji se pogrešno pripisuje tradiciji i u tom smislu je neophodno da se nastavi rad svih nas sa fokusom na čitavu porodicu u kojoj se takav brak sklapa”, istakao je Nenad Ivanjišević, zamenik predsednice Koordinacionog tela za praćenje realizacije. Ivanjišević je dodao da će se izmenama u domaćem zakonodavstvu u smislu zabrane sklapanja braka sa maloletnim licem postići korak u napred, ali da je rad na previnciji od suštinskog značaja.

Predstavnice Romske ženske mreže su istakle i glavne preporuke za urgenciju kada su u pitanju rani brakovi u romskoj zajednici, a zaključeno je da se u narednom periodu pokrene zvanična inicijativa sa konkretnim predlozima koji će biti upućeni kabinetu potpredsednice Vlade, kako bi se stvorili uslovi za dalje postupanje  u koje će biti uključeni i ostali nadležni organi.

Državni sekretar Zoran Lakićević je pohvalio dosadašnje rezultate predstavnica prisutnih organizacija i naglasio da će kabinet potpredsednice Vlade nastaviti da pruža podršku Romskoj ženskoj mreži u svim daljim aktivnostima, uz zajedničke i koordinisane napore oba koordinaciona tela.

Romska Ženska Mreža Republike Srbije upućuje preporuke svim nadležnim ministarstvima, ustanovama i institucijama na nacionalnom i lokalnom nivou.

Preporuke možete pronaći na ovom linku: Preporuke RŽM фин сугестије

(portal-udar.net)