Svjetski dan romskog jezika, koji se obilježava 5. novembra jedan je od tri praznika Roma. Na međunarodnoj konferenciji održanoj u Zagrebu 5. novembra 2008. godine predstavnici Roma iz 17 zemalja svijeta usvojili su i potpisali Povelju o proglašenju 5. novembra za Svjetski dan romskog jezika.

Godinu dana kasnije na Međunarodnoj konferenciji održanoj također u Zagrebu donijeta je Deklaracija kojom se 5. novembar proglašava Svjetskim danom romskog jezika.

Izuzetno bogat i veoma konstruisan, romski jezik nosi korijene iz sjeverne Indije. Ima 150 dijalekata, te se govori u isto toliko zemalja svijeta.

Hedina Tahirović-Sijerčić , istaknuta književnica upozorava na izumiranje romskog jezika

Dovoljna pažnja u Bosni i Hercegovini mu se ne posvećuje, u nastavnom procesu još uvijek nije zastupljen, a Romi kao nacionalna manjina upozoravaju na nestajanje vlastitog jezika.

Hedina Tahirović-Sijerčić  jedna je od najuspješnijih Romkinja koja se bori za prava Roma i Romkinja. Njene aktivnosti odnose se na oblasti romskih studija, a posebno na afirmaciji romskog jezika, književnosti i kulture Roma. Njen rad i stvaralaštvo zapaženi su i predstavljeni prezentacijama i predavanjima na internacionalnom nivou. Dobitnica je više priznanja i nagrada za svoj rad i stvaralaštvo u Bosni i Hercegovini i svijetu.

Hedina Tahirović-SIjerčić (Foto: Chad Ewans Wyatt)

Hedina je doktor filoloških nauka, književnica i prevoditeljica romskog porijekla. Doktorirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu 2018. godine tezom o romskom jeziku i kulturi. Autorica je prvog romsko-bosanskog rječnika, romana „Rom k‘o grom”, te niza akademskih radova, poezije i proze na romskom i bosanskom jeziku. Predavala je romski jezik i književnost na Sveučilištu u Zagrebu. Članica je odbora stručnjaka Vijeća Evrope za Evropsku povelju za regionalne ili manjinske jezike ispred BiH.

Njen rad i zalaganje prepoznali su mnogi, tako da je uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH  pri izdavačkoj kući “Dobra knjiga” ove godine objavila dvije knjige pod nazivom Language and Literature of Roma within translation in the Western Balkans: Poetry in Selftranslation i Romani čhib – Posebni osvrti na jezik i kulturu Roma, koja je još uvijek na štampanju.

Romski jezik se ne izučava ni na jednom obrazovnom nivou

Romski jezik u Bosni i Hercegovini standardizovan je 2010. godine. U dokumentu Standardizacija romskog jezika profesor Rajko Đurić piše kako standardizacija romskoga jezika snaži identitet Roma, podstiče njihovu integraciju i efikasno je sredstvo zaštite od asimilacije.

Romski jezik u BiH nikada nije dospio u obrazovne institucije. Najdalje se u ovim naporima otišlo na Filozofskom fakultetu UNSA, gdje je od školske 2018/2019. u nastavu trebao biti uveden predmet Književnost, jezik i kultura Roma u okviru Centra za jezike fakulteta.

Ova inicijativa još uvijek nije reliazovana, tako da se romski jezik u bh. obrazovnom sistemu ne izučava ni na jednom nivou. Najdalje u ovom procesu su otišle vlasti u Tuzlanskom kantonu gdje je planirano da se od iduće školske godine kao fakultativni predmet počne u osnovnim školama učiti romski jezik. Problem su kadrovi, ali Fikret Vrtagić iz kantonalnog ministarstva obrazovanja je za UDAR još ranije izjavio da je u toku proses formalnog osposobljavanja onih koji znaju romski, ali i mogućnost da se nađu gostujući predavači i susjedstva.

U BiH nema zvaničnog obilježavanja Svjetskog dana romskog jezika

Kroz dugogodišnju borbu za integraciju u društvo i smanjenje diskriminacije, manje važnosti se posvećivalo romskom jeziku, tradiciji i kulturi. A zapravo, ono što čini jedan narod jesu upravo jezik, tradicija, običaji, historija i kultura.

Da vlasti niti sa jednog nivoa, nisu do sada prepoznale značaj ovog datuma za najveću nacionalnu manjinu u Bosni i Hercegovini pokazuje i to da danas u BiH  nema zvaničnog obilježavanja ovog dana.

Hedina Tahirović-Sijerčić u najavi svoje dvije nove knjige koje smo gore spomenuli, ostavila je poruku, koja glasi: “Romani čhib si amaro krlo pala amaro avindipe. Te merel amari čhib, ka merel vi amaro them. – Romski jezik je naš glas za našu budućnost. Ako umre naš jezik, umrijet će i naš narod.”