Romski i ladino jezik ipak neće biti izučavani na Filozofskom fakultetu ove akademske godine

Od profesorice Sadiković smo saznali i da je u planu pokretanje kurseva judeošpanskog i romskog jezika kroz saradnju sa Centrom za jezike Filozofskog fakulteta UNSA. Prema njenim riječima, realizacija kreće u narednom semestru, a kursevi ovih jezika biće dostupni za sve zainteresovane građane

2086
Filozofski fakultet u Sarajevu

U avgustu ove godine, naš portal je pisao o inicijativi pokrenutoj na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, koja se odnosi na izučavanje romskog i ladino jezika od nove akademske 2018/19. godine. Nova akademska godina zvanično počinje u ponedjeljak, 1. oktobra, a prema trenutnom procesu odvijanja inicijative, izučavanje ova dva jezika kao izbornih predmeta, ipak će biti odloženo za sljedeću godinu.

U razgovoru sa Amirom Sadiković, profesoricom na Filozofskom fakultetu, saznali smo da se ulažu maksimalni napori da izučavanje romskog i ladino jezika otpočne što prije, no u skladu sa realnom situacijom, realizacija ovog plana najvjerovatnije će uspjeh doživjeti od naredne akademske godine.

“Inicijativa se realizira u skladu sa zakonskim mogućnostima. Mi smo pred kraj prethodne akademske godine usvojili inicijativu sa osnovnim nastavnim planom i programom, a nakon toga je Senat Univerziteta u Sarajevu našu odluku potvrdio, što je zakonski uslov da krenemo u dalje pripreme. Trenutno smo u fazi pripreme nastavnog plana i programa za romski i ladino jezik, koji će se izučavati na postdiplomskom nivou i oba predmeta će trajati dva semestra, biće dostupna svim studentima Filozofskog fakulteta, kao i studentima ostalih fakulteta sarajevskog univerziteta”, istakla je profesorica Sadiković.

Kako smo saznali od profesorice Sadiković, u toku ove godine će se raspisati konkursi za izbor nastavnika za oba predmeta. Olakšavajuću okolnost predstavlja to što su inicijatori uvođenja novih jezika, već stupili u kontakt sa istaknutim poznavaocima romskog i ladino jezika, njihove književnosti i kulture. Kada je romski jezik u pitanju, profesorica bi mogla biti Hedina Tahirović-Sijerčić, a govoreći o ladino jeziku, profesor bi mogao biti Eliezer Papo, no svakako da će u skladu sa zakonom biti raspisan konkurs.

“Mene, kao nekoga ko učestvuje u ovoj inicijativi veoma dugo raduje činjenica da konačno imamo pravu institucionalnu podršku. Da bi nešto bilo održivo, onda to ne smije biti na nivou projekta ili programa ograničenog trajanja. Ovaj put kojim mi idemo je put uvođenja novog studijskog programa, predmeta, oblasti i biće propisan Zakonom o visokom obrazovanju, te je ovo način da se ove teme uvedu tamo gdje im je mjesto, u redovan nastavni plan i program”, naglašava naša sagovornica.

Od profesorice Sadiković smo saznali i da je u planu pokretanje kurseva judeošpanskog i romskog jezika kroz saradnju sa Centrom za jezike Filozofskog fakulteta UNSA. Prema njenim riječima, realizacija kreće u narednom semestru, a kursevi ovih jezika biće dostupni za sve zainteresovane građane.

(portal-udar.net)