Romski obrazovni fond predstavio projektni poziv za nevladine organizacije

793
foto: Udar
foto: Udar

Projekti koje će ove godine podržati Romski obrazovni fond (ROF) moraju da imaju inovativnost koja će se najviše vrednovati prilikom njihovog ocijenjivanja, rečeno je danas na info sesiji u Sarajevu koju je upriličila ova međunarodna organizacija.

„Pored tehničkih kriterija koji se moraju ispoštovati, veoma je važno da svaki projekat donosi nešto novo, inovativno. Takvi projekti imaju veću šansu da dobiju naša sredstva“, rekla je Milena Babić, projektna službenica ROF.

Osnovna suština prijedloga projekata je doprinijeti zatvaranju jaza u obrazovnim rezultatima između Roma i drugih građana, uključujući promovisanje kvalitetnog, inkluzivnog obrazovanja.

Krajnji rok za apliciranje projekata je 29. februar. Traženi iznos može varirati od 20 000 do 50 000 evra. Dužina projekta je 7 mjeseci.

Ovaj poziv je otvoren za nevladine organizacije i javne institucije koje su registrovane i djeluju u regiji takozvanog zapadnog Balkana što obuhvata Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Sjevernu Makedoniju, Crnu Gori i Srbiju. Iako nije obavezno, ROF ohrabruje partnerstva, koja trebaju da budu unutar jedne zemlje jer rezultati moraju biti lokalni ili nacionalni. Za razliku od ranijih poziva, ove godine su ukinute kvote po državama tako da će sredstva biti dodijeljena najbolje ocijenjenim projektima bez obzira koliko ih odobreno iz koje države.

Više detalja može se vidjeti na linku:  //www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2020/01/Call-for-Innovation-Proposals-2020-Finalv2.pdf