Romski portal „UDAR“- Ništa o Romima bez Roma

4916
romi press

Povodom obilježavanja 8. aprila, Međunarodnog dana Roma, održana je press konferencija koja je najavila početak projekta romski portal „Udar“. Simbolično, inicijativa za pokretanje projekta predstavljena je na najvažniji praznik Roma širom svijeta. Portal „Udar“ je zamišljen kao alat, putem koga će mladi Romi i Romknje izvještavati o svim aktuelnim dešavanjima u romskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, te tako informisati kako romsku, tako i većunsku zajednicu.

Riječ „UDAR“ na BHS-u ima jasno značenje, dok na romskom jeziku UDAR znači vrata, i to vrata koja će otvoriti romsku zajednicu prema široj javnosti.

Novac za pokretanje ovog portala obezbijedio je Fond otvoreno društvo BiH.

Kako bi se što više približili ciljanoj publici, autori tekstova ovog portala će, osim aktuelnih vijesti, donositi i priče iz romskih zajednica u BiH. Osim toga, tekstovi će biti objavljivani višejezično, na službenim jezicima BiH kao i na romskom jeziku.

Na početku,  obuku će proći 10 mladih Roma i Romkinja koji su fakultetski obrazovani i motivisani da rade na rušenju stereotipa i predrasuda prema romskoj populaciji.