Romsko naselje Poljice moglo bi ostati bez struje i vode zbog duga od 1.000 KM

Činjenica jeste da oni kasne sa plaćanjem zbog nedostatka finansijskih sredstava, što niko ne negira. Uprkos tome, isključenje koje bi mještane ostavilo bez struje i vode bilo bi krajnje nehuman čin

466
Foto: Udar arhiva/ilustracija

Romi iz Gornjih Poljica, Općina Lukavac, ovih dana bi mogli ostati bez struje i vode.

Zbog neplaćanja računa iz Elektrodistribucije prijete isključenjem struje, a ukoliko se to desi, oni će ujedno ostati i bez snabdijevanja vodom.

Pumpa pomoću koje se snabdijevaju vodom u ovom romskom naselju radi na struju što znači da bi oni ujedno mogli ostati bez oba resursa koja su ključna za normalan život.

Predsjednik mjesne zajednice Gornje Poljice Amir Murgić za Udar je potvrdio ovu informaciju. On je apelovao da se ne isključuje struja ovom naselju jer će to imati veoma negativne posljedice po živote stanovnika. Njima bi u tom slučaju bilo onemogućeno normalno funkcionisanje.

Činjenica jeste da oni kasne sa plaćanjem zbog nedostatka finansijskih sredstava, što niko ne negira. Uprkos tome, isključenje koje bi mještane ostavilo bez struje i vode bilo bi krajnje nehuman čin.

Mještani, koji žive u veoma teškim materijalnim uslovima, su nam kazali da nisu uspjeli prikupiti sredstva za plaćanje računa.

Iz Elektrodistribucije Tuzla za Udar su kazali da je dug za električnu energiju na dan 16.06.2021. godine iznosio 1.038,17 KM i 10,24 KM za obračunate zatezne kamate, a odnosi se na period 31.05.2020. – 31.05.2021. godine.

Zadnja uplata je, kažu, izvršena 10.11.2020. godine, u iznosu od 300 KM.

„U navedenom razdoblju, redovno mjesečno, krajnjem kupcu električne energije MZ Gornje Poljice je uz tekući račun dostavljana Opomena zbog dugovanja za električnu energiju koje krajnji kupac električne energije očito ignoriše. Imajući u vidu da JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ima obvezujuće akte po kojima mora postupati,  a u cilju zaštite potraživanja za isporučenu električnu energiju i izvršene usluge, te imajući u vidu činjenicu da je dugovanje predmetnog kupca, kako sa aspekta iznosa dugovanja za ovu kategoriju krajnjih kupaca električne energije, isto tako i sa aspekta broja neplaćenih faktura (13 faktura) doseglo krtičnu granicu, a u cilju informisanja krajnjeg kupca o iznosu duga te prije poduzimanja mjera prinudne naplate putem isključenja električne energije na predmetnom obračunskom mjernom mjestu, Vodeći ekonomista iz Odjeljenja obračuna i naplate Lukavac, kontaktirala je predstavnika MZ Gornje Poljice“, rekli su iz Elektrodistribucije.

Dodali su da je postignut dogovor da će predstavnik MZ prikupiti dio novčanih sredstava i uplatiti ista u cilju smanjenja dugovanja, te kako ne bi došlo do isključenja električne energije, kao i da će se javiti za par dana.

„Zaključno sa 17.06.2021. godine ne postoji uplata bilo kojeg iznosa dugovanja. JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo u okvirima svog poslovanja pokazuje društvenu odgovornost i socijalnu osjetljivost čemu u prilog između ostalog govore i prethodno navedene  činjenice. Poslovanje Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, Podružnice Elektrodistribucija Tuzla, temelji se na principu jednakog tretmana svih kupaca i pristupu koji će osigurati da odnos sa svim kupcima bude pravedan i nediskriminatoran, uz napomenu da je naša obaveza isporučiti, obračunati, fakturisati i naplatiti električnu energiju  u skladu sa odredbama Općih uslova za isporuku električne energije (?Službene novine Federacije BiH?, broj 89/14), zakonskih akata i propisa Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine“, napomenuli su iz ovog preduzeća.

Istakli su da je, uzimajući u obzir navedeno, postupanje ovog preduzeća u skladu sa pozitivno-pravnim propisima koji uređuju ovu oblast, te da nema radnji kojima se dovodi u pitanje ili ugrožavaju bilo kakva prava navedenog krajnjeg kupca.

„Pozivamo predstavnika MZ Gornje Poljice da u saradnji sa Općinom Lukavac ili mjesnim stanovništvom, poduzme aktivnosti na iznalaženju sredstava i uplate bar dio ukupnog dugovanja, te na takav način pokažu spremnost za rješavanje prethodno opisanog problema. Pored toga, očekujemo da predstavnici MZ Gornje Poljice u narednom periodu započnu sa urednim plaćanjem faktura za isporučenu električnu energiju, čime će izbjeći dodatne obaveze u vidu obračuna zakonskih zateznih kamata, troškova isključenja i ponovnog uključenja električne energije, te eventualnih sudskih troškova u sudskom postupku koji će biti pokrenut kao krajnja mjera prinudne naplate.

S obzirom na ukupan broj neplaćenih faktura za isporučenu električnu energiju očekujemo i nadamo se obećanoj brzoj reakciji od strane predstavnika MZ Gornje Poljice, na rješavanju dijela ukupnog dugovanja“, kazali su iz Elektrodistribucije Tuzla.

(Portal Udar)