Royal rendžeri-mjesto gdje se uče životne vještine

On kaže da se kroz ove kampove i učešće u rendžerima, stiču i unapređuju njihova znanja i vještine, stiču nova prijateljstva, a kao rendžer, sve ono što se radi, omogućava im da postanu samostalani u životu, gdje god se nalaze i mogu se prilagoditi svakom okruženju

1837
Royal rendžeri Bosna i Hercegovina

Mirnes Biberović iz Tuzle ima 17 godina i pohađa drugi razred Srednje medicnsku škole. Odličan je učenik i njegova želja je da jednog dana postane doktor.

Mirnes je i član Royal rendžera, čiji je zadatak obuka omladine životnih vještina. Ono što se tamo uči su upotreba oruđa, preživljavanje u prirodi, pa i korištenje muzičkog instrumenta.

„U rendžerima sam gotovo dvije godine. Išao sam u Poljsku na Euro kamp, a na raspustu idem u Rumuniju. Sve zemlje u kojima ima makar jedno pleme Royal Rangera, bili su na ovom kampu, tako da nas je bilo nas oko 15000 rendžera“, govori Mirnes.

Kaže da je na tom kampu, samo iz Njemačke bilo 5000 rendžera iz oko 50 plemena. Veći dio dana tokom kampa, rendžeri su bili uposleni. Radili su, pripremali  kamp, spremali radionice i brinuli da li ima dovoljno drva za logorsku vatru i vode.

„Ovaj kamp mi je pomogao psihički i fizički. Imali smo svakodnevnih obaveza. Naša misao je da su svi dobrodošli i uče nas da poštujemo sve vjere kao što poštujemo i svoju. U augustu planiramo ići u Rumuniju na Balkanoramu.
To je skup svih plemena Royal rendžera sa Balkana, a cilj našeg skupljanja je da upoznamo nove rendžere iz drugi zemalja, razmjenimo iskustva i naučimo nešto novo što će pomoći royal rendžerima“,
dodao je Mirnes.

On kaže da se kroz ove kampove i učešće u rendžerima, stiču i unapređuju njihova znanja i vještine, stiču nova prijateljstva, a kao rendžer, sve ono što se radi, omogućava im da postanu samostalani u životu, gdje god se nalaze i mogu se prilagoditi svakom okruženju.

„Motivacija za priključivanje rendžerima je prilika putovanja u druge zemlje i prilika da se postan samostalan. Prošao sam JLTC (trening kamp junior vođa). Dodijeljena mi je grupa iz našeg plemena da bih dobio iskustvo kao vođa. Sa  18 godina ću moći polagati NTC(nacionalni trening kamp za vođu). NTC se mora imati položen, da bi se moglo osnovati pleme“, rekao je Mirnes.

Na kraju, Mirnes je rekao da je potrebno puno vremena i energije da se u ovakvom timu radi, te da se izgradi samostalni vođa, ali uloženi trud je vrlo vrijedan i na kraju se uvijek  višestruko „isplati“.

„Iskustva i znanja stečena kroz Royal rendžere, možemo koristiti u svakodnevnom životu i uvijek na svima dobro dođu“, rekao je na kraju.

(portal-udar.net)