Rudić: Autorska prava novinara se ne štite kako je to predviđeno zakonom

Kao jedan od zaključaka te konferencije, Rudić je rekla da postoji potreba unapređenja zakonskih direktiva, što znači da se novinari i mediji moraju uvesti u postojeća dva zakona o zaštiti autorskih i srodnih prava u BiH

816

Autorska prava novinara se ne štite na način kako je to predviđeno zakonskim okvirom Bosne i Hercegovine i međunarodnim standardima, prije svega Vijeća Evrope i Evropske unije, kazala je danas u Sarajevu generalna tajnica Udruženja BH novinari Borka Rudić tokom konferencije “Zaštita autorskih prava novinara/ki i drugih medijskih djelatnika u BiH”.

Istakla je da se autorska prava štite direktivom EU o zaštiti autorskih prava koja je objavljenja prije dvije godine, a koja govori da je doba interneta doba u kojem se autorska prava moraju štiti na drugačiji i efikasniji način koji će osigurati da novinari i njihova autorska djela budu zaštićena.

Kao jedan od zaključaka te konferencije, Rudić je rekla da postoji potreba unapređenja zakonskih direktiva, što znači da se novinari i mediji moraju uvesti u postojeća dva zakona o zaštiti autorskih i srodnih prava u BiH.

U tim zakonima se spominju autori načelno, ali pod taj pojam se mogu staviti i novinari i mediji – istakla je Rudić.

Također je naglasila i potrebu jačanja kapaciteta medijskih organizacija i udruženja u zaštiti autorskih prava te istakla da to trebaju biti profesionalne organizacije koje će djelovanjem štititi prava novinara.

Profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku Haris Hasić istakao je da je BiH  još 2010. godine usvojila Zakon o autorskim i srodnim pravima te da je bio usuglašen sa svim značajnijim međunarodnim konvencijama, kao i direktivama Evropske unije do tada.

Smatra da problem predstavlja primjena tog zakona i mehanizama, zbog čega najveće probleme snose novinari, jer sistem očekuje da su ti oni koji će se najviše boriti za zaštitu tih prava.

Novinari trebaju tražiti zaštitu kada im neko povrijedi autorsko pravo tako što će pokrenuti tužbu. Dok novinari ne počnu shvatati ozbiljno svoja prava, nećemo imati bolju situaciju  – istakao je profesor Hasić.

Također je kazao da Tužilaštvo BiH, koje je nadležno za procesuiranje krivičnih dijela Krivičnog zakona BiH, neozbiljno shvata povredu autorskih prava. Dodao je da i tržišni inspektori ne vrše svoju dužnost u kapacitetu u kojem bi trebali.

Udruženje BH novinari je u saradnji sa partnerima Hayat TV, Dnevnim listom i Srpskacafe-om uz podršku Programa za osnaživanje nezavisnih medija (IMEP projekat) u junu 2019. pokrenulo set aktivnosti sa ciljem efikasnije zaštite autorskih prava novinara i medija kroz unapređenje zakonskog okruženja i profesionalnih kapaciteta medijske zajednice u Bosni i Hercegovini i u skladu sa EU Direktivom o autorskim pravima iz marta 2019.

BH novinari su također pripremili i analizu o autorskim pravima novinara, koja sadrži sistematičan pregled preporuka, deklaracija, pravilnika i zakonskih normi, ali koja i ukazuje na sve nedostatke i ograničenja trenutno postavljenih normativa, što predstavlja polaznu tačku za kreiranje preporuka za unapređenje te oblasti.

(FENA)