Sa konferencije o inkluziji Roma u Srbiji: Ozbiljnost države pokazuje se kroz odnos prema marginalizovanim grupama

529
Foto: SKGO Srbija

Završna konferencija projekta “Inicijativa  za inkluziju 2”, u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) i Njemačke saradnje u Srbiji (GIZ) održana je juče u online formatu pred više od 50 učesnika.

Na skupu su govorili Zoran Antić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije, Ivan Milivojević,  zamjenik generalnog sekretara SKGO i Aleksandra Dimić Ugrinaj, ispred GIZ-a.

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Antić, zahvalio se svim učesnicima projekta i naglasio da se ozbiljnost države i njeni potencijali za razvoj pokazuju kroz odnos prema marginalizovanim grupama.

„Ovakve aktivnosti podižu opšti nivo državnog i društvenog razvoja i doprinose evroatlantskim integracijama Srbije,“ zaključio je Antić.

„Projekti u okviru Inicijative za inkluziju – faza 2″ pokrenuti su sa namjerom da se pruži podrška gradovima i opštinama Srbije u njihovim naporima da razviju inovativna i održiva rješenja za zapošljavanje marginalizovanih i teško zapošljivih grupa, sa posebnim naglaskom na povoljne uslove zapošljavanja za povratnike iz EU i drugih stranih zemalja, Rome i druge teško zapošljive društvene grupe poput mladih, samohranih roditelja, osoba iz ruralnih sredina.

Na javni konkurs prijavilo se 50 gradova i opština sa zanimljivim prijedlozima projekata, među kojima je odabrano njih devet.

„Svi projekti realizovani su uspješno, a rezultati ostvareni u pojedinim gradovima i opštinama su iznad naših očekivanja,” istakao je Ivan Milivojević, zamjenik generalnog sekretara SKGO.

„U toku dvije godine trajanja ove faze projekta, u devet gradova i opština u Srbiji podržano je zapošljavanje preko 300 osoba i pruženo preko 1100 usluga u oblasti održivih mjera inkluzije i zapošljavanja zasnovanih na nacionalnim i lokalnim strateškim dokumentima za preko 700 korisnika od kojih su 50% žene,“ naglasila je Aleksandra Dimić Ugrinaj, vođa programa koji u okviru Njemačke Razvojne Saradnje sprovodi GIZ.

Druga faza projekta je počela 2019. godine, a odabrani gradovi i opštine Srbije koji su dobili podršku tokom ove faze su Apatin, Bač, Sombor, Kraljevo, Valjevo, Vršac, Požarevac, Novi Pazar i Raška.  Podržani projekti su sadržali održive mjere zasnovane na nacionalnim i lokalnim strateškim dokumentima iz oblasti inkluzije i zapošljavanja. Takođe, projekti su doprinijeli podizanju osjetljivosti lokalnih zajednica na potrebe i probleme sa kojima se suočavaju navedene kategorije nezaposlenih.

Ukupan iznos koji je bio na raspolaganju za sprovođenje projekata bio je 1.200.000 eura, a maksimalni iznos grantova za pojedinačne projekte iznosio je 150.000 eura.

Projekat “Inicijativa za inkluziju – faza 2” sprovodio se kroz program “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji”, koji realizuje GIZ.