Salešević: Izgleda da se vraćamo na staro

841

”Najveći problemi na području grada Prijedora koji se odnosi na populaciju Roma su zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje”, kaže za Udar Ramo Salešević predsjednik Udruženja Roma iz Prijedora. On je istakao da je prošle godine urađen Akcioni plan na nivou grada, ali da još nije došlo do sastanka članova te komisije  kako bi se vidjelo na koji način je moguće pokrenuti određene aktivnosti u cilju poboljšanja života Roma.

”U tom novom Akcionom planu smo naveli da nam treba podrška lokalne vlasti po pitanju zapošljavanje Roma, da se dodijele placevi za romske porodice koje su ugrožene kako bi lakše i projekti kod Ministarstva za ljudska prava Bosne i Hercegovine prošli te da bi zajednički i udruženim sredstvima i naporima mogli riješiti problem porodica na području grada Prijedora”, kazao je Ramo Salešević.

On je naglasio da u Prijedoru najveći problem stambeno zbrinjavanje Roma, jer ima 30 porodica koje nemaju adekavatne  uslove za život dostojan čovjeka. Ističe da bi bilo jednostavnije svake godine po nekoliko porodica pomoći u stambenom zbrinjavanju i da bi se tako lakše i postepeno rješavao taj problem. Smatra da i pored obećanja ovaj proces ide sporo.

”Kada je u pitanju socijalna i zdravstvena zaštita ja samo mogu reći pozitivne stvari u vezi toga jer svi oni Romi koji se nalaze na evidenciji za zapošljavanje do 65 godina starosti imaju regulisanu zdravstvenu zaštitu, naravno kao i drugi građani”, kaže Ramo Salešević.

Što se tiče obrazovanja romske djece, po njemu, situacija je dobra.

”Sva romske djece koja pohađaju aktivno školu kako osnovnu tako i srednju imaju od gradske uprave besplatne udžbenike, kako osnovci tako i srednjoškolci. Osim toga i srednjoškolci imaju stipendiju koja iznosi 60 konvertibilnih maraka. I tu svakako treba pohvaliti lokalnu vlast u Prijedoru. Nadamo se da će i nova lokalna vlasti imati razumijevanje za rješavanje problema Roma“, ističe Ramo Salešević predsjednik Udruženja Roma iz Prijedora.

Kada je u pitanju zapošljavanje Roma situacija nije najbolja.

Romi teško dobijaju  posao jer poslodavci i pored subvencija koje im daje država ne žele da zaposle Rome. Ranijih godina smo zaposlili nekoliko  mladih Roma koji su završili srednje škole i fakultete. Tada je sveukupna situacija u zemlji bila bolja, a i riječ je obrazovanim Romima. Sad imamo Rome koji nemaju neko obrazovanje, ali bi mogli raditi u komunalnim preduzeću najprostije poslove, ili u nekoj drugoj firmi, ali poslodavci ne žele da ih zaposle“, kaže Ramo Salešević.

Navodi da otkako je zavladala epidemija korona virusom Udruženje teško nalazi donatore.

„Ono što mi kao Udruženje trenutno možemo da radimo jeste da idemo u obilazak i posjetu našim članovima uz poštovanje svih epidemioloških mjera, da vidimo kako oni žive i kako se snalaze u ovoj situaciji. Nastojaćemo da u skorije vrijeme održimo i satanak za odbornikom za nacionalne manjine Grada Prijedora, kako bismo ga upoznali sa  svim  našim problemima, i da on prenese na sjednici Skupštine Grada Prijedora koji su to problemi Roma i kako ih možemo zajedno rješavati, jer Prijedor je opština koja ima osim Roma i druge nacionalne manjine, kao što su Česi, Slovenci i Ukrajinci. Ove nacionalne manjine imaju i odredjenu pomoć svojih matičnih zemalja, a mi Romi  to nemamo jer smo mi građani grada Prijedora, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, te od tih institucija vlasti i očekujemo podršku, jer smo najbrojnija i najugroženija manjina“, naglašava Ramo Salešević.

Salešević smatra da je teško samo na lokalnom nivou rješavati probleme Roma i da treba šira akcija.

”Kada je u pitanju romska populacija mali značaj se pridaje ne samo u Republici Srpskoj nego u cijeloj Bosni i Hercegovini toj populaciji, posebno kada je u pitanju zapošljavanje i stanovanje. Smatram da bi Bosna i Hercegovina i Republika Srpska kao entitet trebali da usvoje Akcioni plan za rješavanje problema Roma. Mislili smo da su neke stvari još prije nekoliko godina riješene, ali izgleda da se vraćamo na staro“.