Šansa za nacionalne manjine: Izborni cenzus u Srbiji snižen sa pet na tri odsto

Izmenama Zakona predviđeno je da strankama nacionalnih manjina nije potrebno da ostvare tri odsto kako bi im bili dodeljeni mandati

835
Narodna skupština Republike Srbije

Skupština Republike Srbije usvojila je izmene Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o lokalnim izborima. Novim izmenama izborni cenzus snižen sa pet na tri odsto. Na listima će žene činiti 40 odsto kandidata.

Osman Balić, predsednik predsedništva nevladine organizacije Liga Roma, smatra da je za nacionalne manjine u Srbiji ovo dobra stvar.

Postoji velika šansa da se Romi posle više od decenije aktivno uključe u politički život. U Skupštini Srbije nema ih od 2008. godine. Liga se zalaže da Romi na izborima nastupe objedinjeno. Za desetak dana čeka nas još jedan sastanak, nakon kojeg ćemo detaljnije znati kako će romske partije da nastupe – kazao je Balić.

Izmenama Zakona predviđeno je da strankama nacionalnih manjina nije potrebno da ostvare tri odsto kako bi im bili dodeljeni mandati, pri čemu se pri raspodeli mandata primenom sistema najvećeg količnika, količnici izborinih lista stranaka manjina uvećavaju za 35 odsto.

Izbornu listu stranke ili koalicije stranaka nacionalnih manjina proglašava Republička izborna komisija. Ova komisija može da zatraži mišljenje nadležnog nacionalnog saveta o tome da li je podnosilac izborne liste stranka nacionalne manjine, ili koalicija stranaka nacionalnih manjina.

(portal-udar.net)