Šansa za zapošljavanje Roma povratnika u Novom Sadu

278

Radi smanjenja siromaštva i veće zapošljivosti romske populacije u Novom Sadu u Republici Srbiji, Centar za proizvodnju znanja i vještina, u saradnji sa Gradskom upravom za socijalnu i dječju zaštitu, realizuje jednogodišnji projekat nazvan „Inkluzija Romkinja i Roma i povratnika kroz nove šanse za zapošljavanje u Novom Sadu”.

Predviđena je podrška pri poslovnom angažovanju ili samozapošljavanju za 35 osoba, od kojih će polovinu činiti žene.

“Kriteriji za odabir su da su Romi i Romkinje nezaposleni, da su primaoci socijalne pomoći, da su se vratili iz neke zemlje u posljednja 3 mjeseca u Srbiju ili periodično odlaze tamo na rad pa se vrate”, kazala je Vanja Ivanović iz Centra za proizvodnju znanja i vještina.

Konkurs će biti otvoren od 1. marta 2022. godine, a projekat finansira Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Plan zapošljavanje je da korisnici budu 3 mjeseca zaposleni, od maja do avgusta ili septembra.

“Međutim, naše iskustvo je da mnogi Romi i nakon isteka ta tri mjeseca ostanu da rade u tim kompanijama i duže, jer poslodavci budu veoma zadovoljni njihovim radom. Romi se u međuvremenu i ohrabre kada vide podršku i steknu samopouzdanje u radu i pokažu se kao dobri i motivisani radnici”, kazala je Ivanović.

Poslovi koji se nude su stolarski, molerski, frizerski, obućarski i slično, u zavisnosti od toga koje kompanije će se javiti na konkurs. Javni poziv za kompanije planiran je polovinom februara.