Saradnja vladinog i nevladinog sektora za unapređenje demokratskih procesa u BiH

Predstavnici civilnog društva, kao i predstavnici vlasti, su predstavili inicijative u oblasti otvorene vlasti u BiH iz svoje perspektive

795
Foto: Fena

Samo direktna saradnja vladinog i nevladinog sektora može unaprijediti demokratske procese u Bosni i Hercegovini, rečeno je danas na Konferenciji o otvorenoj vlasti, koja je organizirana s ciljem predstavljanja koristi koje BiH i njene građani mogu imati od inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (OGP).  

Konferencija je organizirana u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji uime vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Njemačke provodi organizacija GIZ, a na njoj prisustvuju ključni akteri implementacije inicijative i njenog prvog Akcionog plana, koje je donijelo Vijeće ministara BiH za period 2019.-2020.

Projektni menadžer u Transparency International BiH i predsjedavajući Savjetodavnog vijeća inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast Emsad Dizdarević tvrdi da saradnja vladinog i nevladinog sektora predstavlja jedan od osnovnih principa za unapređenje demokracije u društvu.

Foto: Fena

Smatram da jednak tretman institucija vlasti i organizacija civilnog društva u radu Savjetodavnog vijeća inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast može poslužiti kao odličan primjer saradnje – kazao je Dizdarević ističući da upravo takva saradnja može unaprijediti demokratske procese u BiH, te da može poslužiti kao model saradnje koji je primjenjiv i u drugim oblastima.

Najvidljivija korist OGP-a za građane jeste osiguravanje boljeg pristupa informacijama koje su potrebne za donošenje procjena o političkim odlukama vlasti, ali i unapređenje efikasnosti i kvalitete javnih usluga i dobara, osiguravanje značajnijeg učešća građana u procesima izrade politika i u provedbi politika.

Prvi sekretar Britanske ambasada u BiH Alfred Le Prevost je istakao da kroz partnerstvo s GIZ-om u provedbi Programa jačanja javnih institucija i podrške reformi javne uprave u BiH, kao jednog od ključnih preduslova EU integracija, podržava javne institucije u BiH kako bi postale transparentnije, odgovornije i efektivnije.

Unapređeno dijeljenje informacija i uključivanje javnosti u rad mogu unaprijediti procese izrade politika i rezultate rada, i tako otvorena vlast može doprinijeti reformama koje su orijentisane prema građanima, odnosno reformama koje svi želimo da vidimo u zemlji – istakao je Prevost te dodao da je u tom procesu veoma važno da svi segmenti društva imaju jednake prilike da daju svoj doprinos.

Stručno savjetovanje i podršku reformama otvorene vlasti i radu Savjetodavnog vijeća pružio je Program jačanja javnih Institucija u BiH koji, uime vlada Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, provodi njemački GIZ.

Tema konferencije je bila uspješna provedba inicijativa za otvorenu vlast koje promoviraju saradnju i partnerstvo vlasti i civilnog društva te kreiraju prilike za građanke i građane da se uključe u razvoj politika i rad vlasti.

Tokom konferencije se razgovaralo o potrebi za većom transparentnošću vlasti i uključenosti građana.

Foto: Fena

Predstavnici civilnog društva, kao i predstavnici vlasti, su predstavili inicijative u oblasti otvorene vlasti u BiH iz svoje perspektive. Govornici iz Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Hrvatske, Srbije, Sjeverne Makedonije i predstavnici Partnerstva za otvorenu vlast iz Brisela su predstavili primjere primjene otvorene vlasti u različitim zemljama članicama OGP-a.

Tokom konferencije učesnicima su se, kroz različite sesije i prezentacije, obratili sudionici procesa na svim uključenim stranama, pojašnjavajući prednosti i važnost primjene inicijative.

(FENA)