Saradnjom romskih nvo, države i Evropske unije do boljeg položaja Roma na Zapadnom Balkanu

Ovaj projekat,  kojeg su zajednički pokrenuli Vijeće za regionalnu saradnju i Fond otvorenog društva, uz podršku Europske unije, bavi se jačanjem uloge romskog civilnog sektora, koji je ujedno ključni partner u cilju unaprijeđenja položaja Roma

1367
nor_soft

U okviru Programa za Integraciju Roma, protekle sedmice u Berlinu je održana dvodnevna radionica za predstavnike civilnog sektora sa Zapadnog Balkana i Turske, koji kao partneri Roma Initiatives Offica (RIO), realizuju ovaj program u svojim državama.
Tema radionice odnosila se na položaj Roma u procesu pristupanja Evropskoj uniji i prilici za poboljšanje života ove nacionalne manjine u ovom procesu.

Ovaj projekat,  kojeg su zajednički pokrenuli Vijeće za regionalnu saradnju i Fond otvorenog društva, uz podršku Europske unije, bavi se jačanjem uloge romskog civilnog sektora, koji je ujedno ključni partner u cilju unaprijeđenja položaja Roma.

Prezentirajući dosadašnje rezultate, učesnici radionice su ujedno predložili i neophodne mjere koje je potrebno poduzeti u daljem procesu pristupanja EU, kako bi se položaj Roma u regionu doveo na zadovoljavajući nivo.

Srbija

Osman Balić iz YU Rom centra iz Niša istakao je svoje zadovoljstvo napretkom u oblasti stanovanja, te naglasio da je to posljedica pritiska kojeg romski nevladin sektor u Srbiji vrši unazad 5 godina.

Ono na što smo posebno ponosni jeste to da smo politiku stanovanja za Rome doveli na jedan poželjan nivo. U 2018. godini imali smo 17 otvorenih gradilišta širom Srbije što se tiče stanovanja. Također, na nivou lokalnih samouprava, imali smo 25. do 27 opština u kojima su implementirani projekti sređivanja komunalne infrastrukture u romskim naseljima – istakao je Balić.

Ovi pomaci, naveo je Balić, ostvareni su zahvaljujući predstavnicima romskog civilnog sektora u Srbiji koji  vrše pritisak na državu s ciljem ostvarenja jednog višeg cilja, a to je legalizacija neformalnih, održivih, starih romskih naselja. Jedan od prepoznatih problema u Srbiji, koji je prisutan i u ostatku regiona, jeste taj da su u većini slučajeva Romi prepoznati kao vlasnici kuća, ali ne i kao vlasnici zemljišta.

Kao prioritet za Srbiju, naglasio je Balić, u narednom periodu jeste upravo legalizacija stambenih objekata u vlasništvu Roma.

Osman Balić

Kada se govori o obrazovanju, u Srbiji je prisutan proces reformacije obrazovnog sistema koji je započeo prije 20 godina, koji iako nije kompletiran, daje odlične i vidljive pomake u obrazovanju Roma. Značajan pomak u odnosu na region, kako navode predstavnici Srbije, odnosi se na promjene u srednješkolskom obrazovanju koje će uskoro u Srbiji postati obavezno.

Mi imamo jedan proces reformacije unutar romske zajednice. Dakle, sada možemo da govorimo o povećanju obrazovanosti Roma. Kada pogledate broj upisane dece, koji iako još uvek nije dosegao stopostotni učinak, ipak je primetan napredak na kojem mogu da nam zavide mnogi narodi – istakao je Balić.

U  toku trajanja radionice, predstavnici iz Srbije osvrnuli su se i na implementaciju akcionih planova, te istakli svoju zabrinutost sa stanjem kada je u pitanju diskriminacija, sprovođenje zakona za zabranu diskriminacije i zapošljavanje.

Generalni utisak Lige Roma  je da ima napretka u implementaciji akcionih planova u oblasti obrazovanja i stanovanja. Nismo zadovoljni stanjem u pitanju diskriminacije, ne poštuje se zakon i ne poštuje se Antidiskriminaciona strategija. Dokaz za to je da 2018. i 2019. godine nije evidentiran ni jedan zločin iz mržnje prema Romima u Srbiji. Država ne sankcioniše govor mržnje i zločin iz mržnje, iako je u obavezi. Druga oblast u kojoj je stanje veoma loše je zapošljavanje, dakle manipuliše se terminom „aktivna mjera zapošljavanja“ koji je veoma loš termin.  Mi u Srbiji imamo tri puta više radno sposobnih, nego što je navedeno u raznim izvještajima naglasio je Balić.

KOSOVO

Situacija u Kosovu, kako je navedeno od strane njihovih predstavnika u dužem periodu nije značajno napredovala te postoje mnogi propusti kada se govori o ostvarivanju prava Roma i Aškalija u četiri ključne oblasti.

Verujemo da je neophodno da država kreira specifične ciljeve kako bi se osigurala implementacija programa zapošljavanja Roma i Aškalija u Kosovu. Također, kada se govori o stanovanju, u nacionalnom izvještaju stoji da je Kosovo izdvojilo 2.4 miliona eura, ali ova sredstva zapravo nisu namenjena za socijalno stanovanje, nego se koriste u političke svrhe istakao je Dritan Shaipi, učesnik radionice.

Predstavnici Kosova

Iako postoje problemi koje je neophodno riješavati  kako bi se život kosovskih Roma i Aškalija poboljšao, također postoje i pozitivni pomaci kojima su prisutni predstavnici romskog civilnog sektora izuzetno zadovoljni.
Jedan od zadovoljavajućih pomaka jeste kreiranje grupe pod nazivom „Grupa prijatelja za socijalnu inkluziju“ čiji su članovi članovi kosovskog parlamenta.

Jedan od pomaka, kako je istaknuto, jeste da svi članovi ove grupe veoma proaktivni i sugerišu aktivnosti i neophodne intervencije kada se govori o romskim i zajednicama aškalija. 

Sjeverna Makedonija

Uspješnost riješavanja problema Roma u S.Makedonij leži u njihovom sistematskom pristupu. Kako su naveli njihovi predstavnici, tokom 2017. godine su radili na identifikaciji problema a potom, u 2018. na identifikaciji napretka i implementaciji aktivnosti i mjera. Najveće probleme koji se vežu za Rome prepoznali su u djelu obrazovanja i zapošljavanja.

Ono što nije naznačeno u nacionalnim izvještajima jeste da kada govorimo o obrazovanju, djeca koja nisu uključena u sistem nemaju druge programe koji bi im mogli pomoći u djelu obrazovanja.  Djeca koja su zakasnila i nisu u mogućnosti upisati se u škole, moraju čekati da napune 16 godina kako bi bili u mogućnosti uključiti se u sistem obrazovanja za odrasle. Vezano za zapošljavanje, nama je možda potreban kvota sistem, zbog prethodnih iskustava i prakse u S.Makedoniji, mi imamo razliku u servisima koje dobijamo i programima koje implementiramo – istakao Albert Mehmeti, učesnik radionice iz S. Makedonije.

Napreci koje su ostvareni u S.Makedoniji, uglavnom se vežu za uspješnost implementacije organizacije Romalitiko zajedno sa koalicijom čiji su dio.

Albert Memeti, Elvis Shakjiri

Neke od aktivnosti odnose se na približavanje nevladinog sektora u ovoj državi Europskoj uniji. U proteklom periodu u Makedoniji je organizovan set aktivnosti koje uključuju i diplomatske večere u koje su bili uključeni ambasadori raznih država u S.Makednoniji, uključujući i EU ambasadora.

U svojim aktivnostima, koje uključuju ove visoke predstavnike, definisali smo prioritete i kroz svoj rad smo dobili podršku preko 10 hiljada ljudi.  Ono što moramo istaknuti, jeste da je naša aktivnost diplomatske večere urodila plodom. Na toj večeri smo prezentovali problematiku romskih zajednica, a potom je jedna od tih zajednica dobila traženu podršku.

Ono što moram napomenuti jeste da je svakodnevni pojava u medijima bila veoma značajna, a naša protekla aktivnost uključivala je i dva predsjednička kandidata koji su prezentirali promjenu koju romske zajednice mogu očekivati ukoliko oni budu izabrani – rekao je Elvis Shakjiri, učesnik radionice.

Bosna i Hercegovina

Kada se govori o Bosni i Hercegovini, istaknuto je da, iako postoje pomaci u četiri ključne oblasti, BiH još uvijek nije dosegla zadovoljavajuće stanje kada se govori o položaju Roma.  Ono što je pozitivno za BiH, jeste da je Akcioni plan za obrazovne potrebe Roma i Romkinja usvojen od strane Vijeća ministara, a taj plan je također usvojen kao strateški dokument i po prvi put je financiran od strane države u iznosu od 320 hiljada KM.

Dervo Sejdić je istakao zabrinutost izvještavanjem države, i na nedostatke u tim izvještajima. Prema njegovim riječima, neophodno je raditi na mapiranju potreba Roma, koje još uvijek u BiH nije sprovedeno.

Ukoliko ste pratili, mogli ste primjetiti da u izvještaju za BiH stoji da je kroz program zapošljavanja obuhvaćeno 800 Roma, ali podatak koji nedostaje je broj Roma koji je ostao trajno zaposlen i nakon iskorištenja tih grantova. Dok ima novca traje, a kada novca nestane, Romi dobijaju otkazeistakao je Sejdić.

Kao jedan od pomaka za BiH istaknute su i lokalne politike, prije svega izrada Lokalnih akcionih planova koji se odnose na četiri ključne oblasti.

Bosna i Hercegovina

Jedan od planova RCC-ovih partnera u BiH jeste i sprovođenje zagovaračke kampanje koja će u svoje aktivnosti uključiti sve socijalno osjetljive kategorije.

Cilj osmišljavanja kampanje zagovaranja, od informativne medijske kampanje, do pregovaračke kampanje, jeste uključiti sve aktere, romske zajednice, nevladine organizacije, institucije, vlasti i međunarodnu zajednicu od koje očekujemo podršku – istakao je Sejdić.

Iz ugla medijskih radnika, oglasio se i Radenko Udovčić, direktor Medijskih Inicijativa, koji je istakao urgentnost u implementaciji pomenute kampanje.

Bosna i Hercegovina, trenutno u potpunosti ima zakočenu državu, državu koja više ne postoji. EU želi da povuče svaku moguću pomoć, jer se ništa ne moža dogovoriti na državnom nivou, zbog toga je nužna kampanja objedinjavanja svih ugroženih grupa, a u toj kampanji se ne smije potencirati samo romsko pitanje. Ta kampanja ne treba biti koncipirana niti se dotiče problema koji trenutno koče državu, mi treba da pritisnemo vlast kroz informativnu i zagovaračku kampanju, te da zahtjevamo promjenu u smislu da vlast i ugrožene kategorije, ne smiju patiti zbog njihovih političkih igara. Želimo da rade na riješavanju socijalno osjetljivih pitanjaistakao je Udovičić.

Turska

U kontekstu Turske, zabilježeni su pomaci u izradi akcionih planova i političkoj participaciji Roma.

Prema podacima koje su iznjeli predstavnici turskog civilnog sektora, zabilježeni su napretci u izradi strategija i akcionih planova za Rome, u Ovim dokumentima su sadržana osnovna prava vezano za četiri ključne oblasti, međutim jedan od nedostataka u implementaciji ovih aktivnosti jeste to da ne postoji budžet koji prati akcioni plan.

Kao što je bilo evidentno na ovoj radionici, Turska je značajno napredovala u poljima koje se odnose na četiri ključne oblasti, ali je kao osnovni problem istaknut nedostatak podrške zajednice. Najveći napredak koji je ostvaren u Turskoj odnosi se na podatak da su izabrana dva romska poslanika, jedan iz vladajuće drugi iz  opozicione partije. Kako kažu predstavnici iz Turske, tokom izbora bilo je puno Roma koji su glasali, dosta je uloženo truda da ostvare dobar uspjeh, što je i urodilo pozitivnim rezultatima – istakla je Gulcin Aktunc, učesnica radionice iz Turske.

Obrazovanje je istaknut kao jedna od oblasti koja najviše zaostaje, a stanovanje postaje sve veći problem obzirom da romska  naselja postaju izuzetno vrijedne pracele koje privlače pažnju velikih investitora.

Albanija

U Albaniji, kao i u ostatku regiona, situacija za Rome nije idealna, ali postoje pomaci. Kada se govori o četiri ključne oblasti, u Albaniji je zabilježen pomak u oblasti stanovanja i obrazovanju.

U odnosu na prethodne godine za Albaniju je veliki pomak revidiranje zakona o stanovanju, kažu predstavnici iz Albanije, koji sada pokriva troškove za socijalno stanovanje u potpunosti. Prethodni zakon je bio izuzetno diskriminatoran prema Romima i Egipćanima, jer oni nisu mogli priuštiti troškove, što je uzrokovalo veoma mali broj korisnika socijalnog stanovanja iz ovih zajednica. Ono što smo mi uspjeli uraditi uz podršku vlasti jeste to da smo revidirali ovaj zakon te je danas u proces stanovanja uključeno 65 porodica.

Kada se govori o obrazovanju, zabilježen je porast romskih i egipćanskih učenika u školama, što je rezultat stipendiranja kojeg je civilni sektor izlobirao kako od inostranih tako i domaćih donosioca vlasti.

U kontekstu zaposlenja, iako u Albaniji postoje programi zapošljavanja, oni nisu kvalitetno implementirani, jer kako su rekli, Romi i Egipćani u Albaniji nemaju kvalitetno obrazovanje, a oni koji ga imaju nerijetko se susreću sa diskriminacijom koja im otežava mogućnost pronalaska posla.

Crna Gora

Položaj Roma u Crnoj Gori, veoma je slična položaju Roma u Bosne i Hercegovine, jer, kao je je navela Natalija Milović, predstavnica iz Crne Gore, mapiranje socijalnih potreba Roma i dalje predstavlja veliki problem. Za ovaj poduhvat, trenutno ne postoji volja vlasti da se sprovede. Unatoč ovim poteškoćama, postoje i pozitivni pomaci koji Crnu Goru čine jednom od zemalja u kojoj je zabilježen najveći napredak kada se govori o zagovaračkim procesima za poboljšanje uslova života Roma.

Neke od pozitivnih stvari koje smo uspjeli ostvariti u proteklom periodu jesu standardizacija kvalifikacije  „Sakupljač sekundarnih sirovina“. Također, uspjeli smo ostvariti dobru saradnju sa institucijama i obrazovnim ustanovama koje nam danas predstavljaju glavne partnere, te pružaju podršku u fazama zagovaranja na jednom većem nivou – Istakla je Natalija Milović, učesnica radionice.

Natalija Milović

U drugom dijelu radionice, kroz svoju prezentaciju za prisutne učesnike, Dalibor Tanić, glavni i odgovorni urednik romskog portala UDAR, naglasio je bitnost prepoznavanja medija kao ravnopravnih partnera u implementaciji aktivnosti koje se tiču Roma. Pored kvaliteta izvještavanja, istaknuto je da mediji ne trebaju biti viđeni samo kao alat, nego kao prijatelji i ravnopravni partneri koji, svakako u značajnoj mjeri mogu pružiti značajnu podršku prilikom implementacije zagovaračkih procesa.

U završnici radioneice, organizatori radionice iz Roma Initiatives Officea, naglasili su da je veoma važan način na koji se koriste alati koji su dostupni kroz Program integracije Roma u procesu zagovaranja poboljšanja stanja romskih zajednica u državama. Na kraju je još jednom istaknuto da je cilj ovog programa unapređenje saradnje romskog civilnog sektora i nacionalnih Vlada, kroz pritisak Europske unije, kako bi se došlo do zadovoljavajućeg stanja u implementaciji nacionalnih strategija i akcionih planova u četiri ključne oblasti – zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, zdravstva i obrazovanja.

 (portal-udar.net)