SAZNAJEMO: Iz Evropske komisije stiže pomoć za Rome vrijedna milione eura

Cilj je da se ovim sredstvima prije svega pomogne ranjivim kategorijama stanovništva tokom pandemije koronavirusa, među kojima su Romi, žene žrtve nasilja, djeca, starije osobe i osobe s invaliditetom

1910
Ana Pisonero-Hernandez

Iz Evropske komisije kazali su prošle sedmice da će na Zapadnom Balkanu poduzeti niz aktivnosti vrijednih više od 25 miliona eura, a koji će biti osigurani preko predpristupnih fondova EU (IPA).

Cilj je da se ovim sredstvima prije svega pomogne ranjivim kategorijama stanovništva tokom pandemije koronavirusa, među kojima su Romi, žene žrtve nasilja, djeca, starije osobe i osobe s invaliditetom.

To će biti učinjeno u saradnji s Evropskim vijećem, UN Womenom, UNICEF-om, UNDP-om i Crvenim krstom, rečeno je iz Komisije.

Glasnogovornica Evropske komisije za susjedsku politiku i proširenje Ana Pisonero-Hernandez pojasnila je za Udar o kakvim projektima je riječ.

Kao dio odgovora na COVID-19 za podršku ranjivim kategorijama koje su najviše pogođene pandemijom, ukupno je dodijeljeno dodatnih 4,4 miliona eura za tri projekta koja su već u pripremi kako bi se obezbijedilo sprovođenje dodatnih aktivnosti vezanih za COVID-19 kad je u pitanju podrška Romima, pa se tako ukupan iznos sredstava EU za ove projekte popeo na 12,4 miliona eura – kazala nam je Pisonero-Hernandez.

Jedan od projekata je ROMACTED II, regionalni projekat koji se finansira iz IPA fondova a provodi ga Vijeće Evrope. Ovaj projekat se implementira u 75 općina Zapadnog Balkana i Turske.

Njegovi glavni ciljevi su poboljšanje i širenje predanosti, kapaciteta, znanja i vještina institucija u radu na inkluziji Roma, primjenom u praksi koncepata dobrog upravljanja; osnaživanje romske zajednice – na individualnom nivou i na nivou zajednice; te doprinos pripremi lokalnih razvojnih aktivnosti kojima je cilj poboljšati kvalitet života Roma i smanjiti jaz između Roma i ne-Roma, uključujući i ublažavanje efekata pandemije virusa COVID-19 – rekla je Pisonero-Hernandez.

Ukupni budžet za ovaj projekat iznosi 6,5 miliona eura, od čega je doprinos EU 5,7 miliona eura. Projekat je započeo 1. januara 2021. godine i trajaće 4 godine.

Drugi projekat je regionalni projekat jačanja nacionalnih i lokalnih sistema za podršku efikasne socio-ekonomske integracije povratnika na Zapadnom Balkanu. Finansira iz IPA fondova a provodi ga UNDP.

Svrha ovog projekta je podržati efikasnu reintegraciju ranjivih povratnika iz EU s posebnom pažnjom na Rome. Cilj projekta je ojačati kapacitete vlasti Zapadnog Balkana na centralnom i lokalnom nivou za provedbu uspješnih politika reintegracije povratnika i efikasan odgovor na potrebe ranjivih povratnika – kazala je, i dodala da, osim toga, aktivnosti doprinose socio-ekonomskom oporavku korisnika IPA-e od razornih posljedica pandemije virusa COVID-19 na lokalnu privredu i ranjiva kućanstva.

Ukupni budžet iznosi 4,6 miliona eura, od čega doprinos EU iznosi 4,5 miliona eura. Trajanje projekta je 4 godine.

Treći projekat je podrška efikasnoj reintegraciji povratnika na Zapadnom Balkanu. Također se finansira iz IPA fodova a provodi ga Svjetska banka.

Opći cilj ove aktivnosti je doprinijeti smanjenju socio-ekonomskog jaza između romskog i neromskog stanovništva i diskriminacije Romkinja, Roma i romske djece na Zapadnom Balkanu i u Turskoj; i pridonijeti podršci efikasnoj reintegraciji ranjivih povratnika iz EU s posebnom pažnjom na Rome – pojasnila je.

Ukupni doprinos, odnosno doprinos EU iznosi 2,2 miliona eura, a trajanje projekta je 2,5 godine.

(portal-udar.net)