Sedmica Roma u Evropskom parlamentu od 27. do 30. septembra

Razgovaraće se o govoru mržnje usmjerenom prema Romima, policijskom nasilju, zdravlju, obrazovanju, zapošljavanju, poduzetništvu, ekološkoj pravdi i drugim temama

594

Sedmica Roma 2021. biće organizovana od 27. do 30. septembra u Evropskom parlamentu. Cilj ovog događaja je da nadogradi ono što je urađeno tokom prethodnih Sedmica Roma, i da se razgovara o politikama EU za inkluziju Roma nakon 2020. godine.

Sedmica Roma pozvaće Evropsku komisiju i države članice EU da borbu protiv antidžipsizma stave u prvi plan kad su u pitanju napori ka društvenoj i ekonomskoj inkluziji Roma.

Kreatori politika, stručnjaci, aktivisti i organizacije koje se bore protiv antidžipsizma u Evropi sarađivaće u organizaciji Sedmice Roma. Sedmica će se sastojati od niza događaja koji će dati preporuke za borbu protiv antidžipsizma i kontinuirane strukturne diskriminacije, učinkovitost politika EU za Rome nakon 2020. godine, te nacionalne planove za oporavak i otpornost.

Pokrovitelji će biti Evropski parlament, Evropska komisija, te Vijeće Evropske unije.

Razgovaraće se o govoru mržnje usmjerenom prema Romima, policijskom nasilju, zdravlju, obrazovanju, zapošljavanju, poduzetništvu, ekološkoj pravdi i drugim temama.

Sedmica Roma također će biti prilika za stručnjake i aktiviste da podrže evropske i nacionalne kreatore politika s ciljem boljeg prepoznavanja antidžipsizma, kao i da razviju strateške i koherentne odgovore.

Razgovaraće se i o budućnosti potencijalnog romskog zakona i politika koje utječu na živote Roma.

Učesnici će biti kreatori politika i dužnosnici evropskog i nacionalnog nivoa, predstavnici lokalnih vlasti i velikih gradova u Evropi, civilno društvo, Romi i mladi ljudi.