Sjednica Vijeća: Osuđuje se svaki vid zloupotrebe prava nacionalnih manjina u BiH

Članovi Vijeća nacionalnih manjina pozvali su pravosudne institucije da sankcionišu one koje, izjašnjavajući se istovremeno i kao pripadnici konstitutivnog naroda i kao pripadnici neke nacionalne manjine, zloupotrebljavaju pravo nacionalnih manjina radi sticanja materijalne ili neke druge koristi

465
Zgrada Parlamentarne skupštine BiH

Na 76. sjednici Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine primljena je k znanju Informacija o mogućnostima rješavanja problema finansiranja i izdvajanja dijela sredstava u Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH s ciljem osiguranja finansiranja i opstanka udruženja nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, koju je prezentirao predstavnik Ministarstva finansija i trezora BiH.

U okviru tačke dnevnog reda koja se odnosila na razmatranje mogućnosti rješavanja problema predstavljanja nacionalnih manjina od nelegitimnih predstavnika manjina, članovi Vijeća usvojili su zaključak kojim osuđuju svaki vid zloupotrebe prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, te pozivaju pravosudne institucije da reagiraju i sankcioniraju one osobe koje, izjašnjavajući se istovremeno i kao pripadnici konstitutivnog naroda i kao pripadnici neke nacionalne manjine, zloupotrebljavaju pravo nacionalnih manjina radi sticanja materijalne ili neke druge koristi.

Vijeće nacionalnih manjina BiH odlučilo je da ovaj zaključak uputi Interresornoj radnoj grupi za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH.

Članovi Vijeća nacionalnih manjina BiH donijeli su i odluku da upute telegram saučešća porodicama tragično stradalih u požaru u Brčkom.