Sloboda izražavanja i sloboda medija temelji su demokratije

2696
Foto: Ilustracija

Sloboda izražavanja i sloboda medija temelji su demokratije bez kojih se uopće ne može ni govoriti o funkcionalnom, demokratskom društvu, zaključak učesnika tematske sjednice “Sloboda izražavanja i sloboda medija”, koju je organizirala Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH.

Zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH Halid Genjac, između ostalog je istakao stalnu potrebu za unaprjeđenjem izražavanja i slobode medija, jačanjem regulacionih tijela koja će regulirati tu oblast te unaprjeđenjem zakonskih okvira.

„Postoji potreba za BiH, koja je na putu ka Evropskoj uniji, da osigura jedan od ključnih principa i temelja demokratskog i civiliziranog društva, a to je sloboda izražavanja, sloboda medija i pravo na slobodu mišljenja“, istakao je Genjac.

Šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Bruce Berton konstatovao je da u oblasti slobode medija i slobode izražavanja u BiH postoje brojni izazovi kao što su prijetnje novinarima, propaganda i lažne vijesti te nedostatak zakona koji regulira transparentnost vlasništva nad medijskim kućama.

„Kao i u svakoj demokratskoj državi, vlasti moraju omogućiti novinarima da slobodno rade, bez zastrašivanja i vršenja uticaja na njih“, kazao je Berton i dodao da Misija OSCE-a u BiH i dalje raditi, zajedno s medijskim profesionalcima te svim ostalim ključnim institucijama u BiH, na unaprjeđenju sloboda medija, govora i izražavanja.

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac, slobodu izražavanja te stanje medija uopće, ocijenila je nezadovoljavajućim.

Foto: Facebook, Misija OSCE-a u BIH

Dodala je da je urađen izvještaj koji je bio osnov rasprave na tematskoj sjednici.

„To je dokaz spremnosti izvršne vlasti da zajedno sa zakonodavnom stvori bolje uslove i ambijent u kojem će sloboda govora i medijske slobode u BiH biti poboljšane“ , rekla je Borovac i dodala da ono što je karakteristično za ovaj izvještaj, jeste i činjenica da su u njegovu izradu direktno bili uključeni oni kojih se  izvještaj i tiče, odnosno mediji.

Ona je ukazala i na činjenicu da su u BiH prisutni i neadekvatno kažnjivi napadi, odnosno nasilje i zastrašivanje novinara.

Osim javne osude, ovu vrstu nasilja treba sankcionirati i krajnje ozbiljno shvatiti kao direktan udar na demokratiju i društvo u cjelini – kazala je Borovac, istakavši da je potrebno definirati posebno krivično djelo napada na novinare.

Ministar komunikacija i prometa BiH Ismir Jusko naglasio potrebu pravljenja razlike između slobode govora i govora mržnje.

Napomenuo je da je u januaru dao nalog da se započne pravljenje nacrta zakona o sprječavanju govora mržnje na internetu, te pozvao sve stručnjake koji mogu dati svoj doprinos da to i urade.

(portal-udar.net/agencije)