Služba za zapošljavanje KS objavila javne pozive za prijave na nove programe

598

Kanton Sarajevo izdvojio je 20 miliona KM za upošljavanje 2.476 nezaposlenih osoba s biroa za zapošljavanje, kroz Program mjera za podsticaj zapošljavanja, održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanja strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2022. godini.

Programi zapošljavanja, kao i javni pozivi, objavljeni su na zvaničnoj web stranici JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Juče je upriličena i prezentacija, u organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, Ministarstva za boračka pitanja KS i spomenute javne ustanove.

Program sufinansiranja zapošljavanja članova šehidskih porodica i porodica poginulih boraca “Vaučer za posao”, realizuje se prvi put.

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ivana Prvulović istakala je da je, kroz taj program, planirano zapošljavanje 300 osoba iz te kategorije nezaposlenih osoba. Tom prilikom uputila je poziv svim poslodavcima da se prijave na javne pozive, uz molbu za rodni senzibilitet pri zapošljavanju.

Kako je naveo ministar za boračka pitanja Omer Osmanović, u Programu “Vaučer za posao” pravo učešća imaju nezaposlene osobe sa statusom člana šehidske porodice i porodice poginulih boraca i koji su prijavljeni na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo.

– Nezaposlene osobe s tim statusom, u Službi će preuzeti vaučer za posao, pronaći poslodavca koji će ih zaposliti i predati vaučer za posao na dalje postupanje. Poslodavci koji žele učestvovati u Programu dužni su podnijeti aplikaciju u roku predviđenom u javnom pozivu i priložiti dokumentaciju traženu javnim pozivom – pojasnio je ministar.

Poslodavcima koji budu obuhvaćeni tim programom, Služba će refundirati serdstva, tokom 24 mjeseca, u ukupnom iznosu od 1.000 KM po novouposlenoj osobi iz ciljne skupine sa VSS i VŠS; 700 KM po novouposlenoj osobi sa SSS, VKV i KV te 600 KM po novouposlenoj osobi NSS, PK i NK.

– Poslodavci-korisnici tog programa dužni su zaključiti ugovore o radu s osobama iz navedenih skupina, na period od 36 mjeseci, uz mogućnost probnog rada u trajanju do tri mjeseca – navedeno je.

Među programima su i Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa VSS, Program sufinansiranja zapošljavanja „50+“ i zapošljavanja žena 40+“, Program sufinansiranja Javnih radova, Program sufinansiranja samozapošljavanja nezaposlenih osoba koje imaju najmanje deset godina radnog staža, Program sufinansiranja samozapošljavanja mladih nezaposlenih osoba do 35 godina života, Program sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija, te Programi pod nazivom ‘Prilika za sve’ i Nova mogućnost 7+.

Direktor Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Tomislav Martinović istakao je da je cilj objavljenim programima obuhvatiti većinu slabo upošljivih kategorija kao što su mladi bez radnog iskustva, žene, osobe koje su dugoročno nezaposlene, te socijalno ugrožene kategorije.

– Svi javni pozivi dostupni su na linku //szks.ba/javni-pozivi/ – saopćila je Služba za protokol i press KS.